Nordea Korkotuotto Rahasto

Nordea-sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus 30.9
Nordea Korkotuotto A 6 819,1 10,8006 73 650,0 22,21 Nordea Pro Euro Obligaatio 2 229,4 17,6741 39 402,9 11,88 Korkorahastot/ Nordea-konserni 58,5 % Käteisvarat 2,5 % Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja osake- … Nouda Here

PVM 25.07.2012. Valuutta EUR Korkosalkku Kasvu
Nordea Korkotuotto A EUR 1,30 Nordea European High Yield Growth EUR 1,03 Nordea Yrityslaina Plus EUR 1,02 FRN Dekania Europe 07/09/2035 EUR 0,37 Riskitunnusluvut-Standardipoikkeama Tarkastelujakso – 3 vuotta Rahasto Indeksi … Hakea sisältöä

Avaintietoesite Sijoitusrahasto Nordea Korkotuotto Btuotto ISIN-koodi …
Sijoitusrahasto Nordea Korkotuotto B tuotto. ISIN-koodi FI0008814546 . Rahastoa hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin. ja vastuullisen sijoittamisen periaatteista on virallisessa rahastoesitteessä sekä Nordean internet-sivuilla www.nordea.fi/rahasto. … Lue koko lähdekoodi

OP-Korkotuotto A
Nordea Pankki Suomi Oyj 2,29 Bca Mps FRN2012-10-19 2,28 Aktia S 滗st 鰌ankki Oyj 29.01.20132013-01-29 2,28 OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden … Lue lisää

PVM 29.07.2012. Valuutta EUR Korkosalkku Plus Kasvu
Nordea European High Yield Growth EUR 1,03 Nordea Korkotuotto A EUR 0,76 7,91% Pamco Cayman 06/08/2009 USD 0,50 FRN Dekania Europe 07/09/2035 EUR 0,42 Riskitunnusluvut-Standardipoikkeama Tarkastelujakso – 3 vuotta Rahasto Indeksi … Nouda Doc

Nordea-rahastojen Modifioidut Duraatiot 30.9
Nordea-rahastojen modifioidut duraatiot 30.9.2011 RAHASTO Corporate Bond 3,89 Korkotuotto 0,37 Lyhyt Korko 0,15 Pro Euro Obligaatio 6,38 Säästö Korko 4,06 … Lue koko lähdekoodi

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET
RAHASTO-OSUUKSIEN REALISOINTI. Hallitus keskusteli toimenpiteistä yhdistyksen maksuvalmiuden säilyttämiseksi kohtuullisella Hallitus esittää, että vuosikokous päättää realisoida yhdistyksen omistamat Nordea Korko A Tuotto ja Nordea Korkotuotto A Tuotto-rahamarkkinarahastojen sekä Nordea … Pääsyn Sisältö

Tags: , ,

{ Comments are closed! }