Nordea Rahasto Arvo

Nordea Pankki Suomi Oyj
Viiterahaston rahasto-osuuden arvon kehitys (EUR) 29.9.2005 – 8.11.2005 Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä Nordea Pankki Suomi Oyj, Aleksanterinkatu 36, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 168 … Asiakirjan haku

3/8
Sijoituskori sisältää joko Nordea Bank AB (publ) tai Danske Bank A/S -yhtiön tai jonkin näiden ty- Sijoituskorin osuuden arvo Vakuutusyhtiö laskee Sijoituskorille pankkipäivittäin viitteelli sen arvo n. … Hae Täysi Lähde

Finlandia Rahastoyhtiö Oy | Aleksanterinkatu 44 | FI-00100 Helsinki …
Korkea Pankkitili Nordea Rahasto-osuuden arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. … Pääsy Dokumentoi

Katsaus31.03.2009 AJ Value Hedge
Ostimme myös Nordea ja Pohjola pankkien oman pääoman ehtoisia velkakirjoja. Rahasto-osuuden arvo 31.03.2009 . 8,48 € Salkunhoitajat . Antti Selenius ja Juha Rajakenttä … Nouda Here

NELJÄNNESVUOSI- KATSAUS 30.9
Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/tuotto% arvonmuutos eur LEX Nordea, joulukuu 2003 131 300 LEX Orion B, lokakuu 2003 251 770 … Paluu Dokumentoi

KANSAN SIVISTYSRAHASTO
Kesäkuussa luovuimme käyttämästä SEB Gyllenbergin ja Nordea Investment Managementin konsultatiivisia salkunhoitopalveluja ja siirryimme Katri Valan rahasto toimittaja Arvo Ahlroos, käsikirjoittaja Timo Kallio, runoilija Heikki Reivilä, säätiön asiamies Heikki Kajanto. … Lue Content

Aktia Likvida+ 30.06
Nordea Bank Ab %7,4 Danske Bank A/S %6,0 Swedbank %5,1 Skandinaviska Enskilda %4,9 Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahaston kuvaus: Lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa pääasiassa valtioiden, … Docin Hakeminen

Arvo Finland Value K Tyyli- Ja Teemaosakerahastot
Nordea Bank AB (FDR) 6,86 % Huhtamäki Oyj 6,28 % Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. tamiseen liittyy aina arvonvaihtelua – sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea ja asiakkaat … Lue lisää

Arvo Finland Value K Tyyli- Ja Teemaosakerahastot
Nordea Bank AB (FDR) 6,28 % Stora Enso Oyj R 4,66 % Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. tamiseen liittyy aina arvonvaihtelua – sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea ja asiakkaat … Hakea sisältöä

Tags: , ,

{ Comments are closed! }