Nordea Rahasto Tuotto

Www.talletussuojarahasto.fi
Rahasto tur- vaa myÕs ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden talletta- Oy, Evli Pankki Oyj, FIM Pankki Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Keskus Rahaston sijoitustoiminnan tuotto oli 3,7 % vuonna 2009 Vuonna 2008 tuotto … Dokumentoi Katsoja

Finlandia Suomi Sijoitusrahasto
Nordea 180530-5685 Tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen omistamistaan rahaston tuotto-osuuksista saman rahaston kasvuosuuksiin tai päinvastoin. Rahasto … Lue koko lähdekoodi

Erikoisijoitusrahastoa Koskevaa Rahastoesitettä. TiedOt RahastO
Korkea Pankkitili Nordea Rahasto-osuudenomistajalla on myös oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahaston tuotto-osuuksista saman rahaston kasvuosuuksiin tai päinvastoin. … Hae Here

LIIKEKIRJANPIDON TILIT 1. VASTAAVAA
19100 Nordea Pankki Suomi Oyj 19101 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 19516 Väinö Avellanin rahasto 19517 Kauppatieteen tutkim rahasto 209 Tilikauden tuotto-/kulujäämä 2090 Tilikauden tuotto-/kulujäämä … Lue Content

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE
Rahasto etsii markkinoilta valittujen teemojen piiristä osak- lä parempi riskikorjattu tuotto kuin rahaston vertailuindeksil- Nordea 180530 – 6709 NDEAFIHH EUR FI49 1805 3000 0067 09 … Paluu Doc

Korrelaatio
Rahasto Tuotto 12 kk Aktia Capital Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Nordea Pro Suomi Nordea Suomi Nordea Suomi 130/30 * Nordea Suomi Indeksirahasto … Saa Doc

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE
Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alareunassa olevaan Kasvu Tuotto Minimimerkintä 10 000 euroa. Nordea FI44 1596 3000 0294 56 … Hae Here

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE
Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alareunassa olevaan Kasvu Tuotto Minimimerkintä 10 000 euroa Nordea FI88 1805 3000 0012 54 … Saa Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }