Nordea Rahastot Kehitys

FINLANDIA LIKVIDI 31.12
Nordea Pankki Sijoitustodistus 10.07.2012 3,0 Vapo Oy 16.08.2012 3,0 Oulun Osuuspankki 03.10.2012 3,0 Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitustuotteen arvo voi nousta tai laskea, eivätkä sijoittajat … Sisältö Retrieval

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1/4 2003
AKTIIVISET RAHASTOT Phalanx.. 11 NORDEA AB – FDR TIETOENATOR OYJ KONE OYJ-B SHS METSO OYJ HEX25 –indeksin kehitys verrattuna rahamarkkinatuottoon vuosina 1990 – 2003. … Tarkastella asiakirjaa

Investment Funds – Lokakuu 2008
Varansa eri yhtiöihin maailmanlaajuisesti, ja salkunhoitajan tavoitteena on ylittää viiteindeksin kehitys. Nordea 1 – North American Growth Fund Rahamarkkina-alarahastot (Reserve-rahastot) Nordea 1 – Latin American Equity Fund … Read Here

Nordea Pankki Suomi Oyj
Lisätietoja: Rahastot Nyt-palvelussa, www.nordea.fi/rahasto. Laskenta-asiamies on Nordea Pankki Suomi Oyj. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä Nordea Pankki Suomi Oyj, Aleksanterinkatu 36, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 168 0235-8 … Käytä Täyttä Lähdettä

Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot – Rahastojen Osuuden Arvon …
31 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Kasvuosuuden arvo A Kehitys – 5 vuotta (EUR) 30.12.2005 – 31.12.2010 9.11.2006 15.7.2008 15.2.2010 95 … Sisältö Retrieval

28405 Nordea Vsk Su 2004
rahastot menestyivät hyvin. Loppuvuodesta tarjosimme asiakkaillemme myös NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY:n KOKONAISMAKSUTULON KEHITYS, miljoonaa euroa … Get sisältö tänne

OP-Likvidi A
Nordea Pankki Suomi Oyj 3,10 Lahden Kaupunki 20.08.20122012-08-20 3,10 Web-sivusto www.op.fi/rahastot Perustamispäivä 23 maalis 2009 Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. … Hae Here

Mitä Ovat Hyödykkeet ?
Kiinan talouden kehitys ja kasvu on johtanut raaka-aineiden kasvavaan kysyntään Nordea 180530-004407 FI26 1805 3000 0044 07 Valvova viranomainen Finanssivalvonta … Hae Täysi Lähde

AP Aamuseminaari 27.09.2007
Nordea Takuuturva 100 –rahastot zNyt yhteensä kolme Takuuturva 100 -rahastoa zRahaston arvon kehitys vaikuttaa riskisijoitusten osuuteen koko rahastossa … Hae Täysi Lähde

OP-Delta A
Nordea Bank AB a 3,81 Osakeomistukset yhteensä (kpl) huomioon, kehitys olisi heikompi kuin tässä esitetty. Useimmat rahastot keskittyvät arvopaperien pitkiin positioihin. … Lue lisää

Tapiola-rahastot Vuosikertomus 2011
Luokkien kehitys heijastelikin alkuvuonna stagflatorista Nordea 6.8.2012 3 959 860,85 99,00 3 959 860,85 2,27 **) Lisäksi rahaston sijoituskohteena olevat rahastot perivät omat hallinnointipalkkionsa, joista … Docin Katsoja

FINLANDIA SUOMI 30.6
Rahaston perustiedot Rahasto-osuuden arvon kehitys Nimi Finlandia Suomi Tyyppi Sijoitusrahasto Nordea Bank Ab 4,7 … Saa Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }