Nordea Rahastot Kulut

Talletussuojarahasto Toimintakertomus 2007
Kia), Markku Haapasalmi, Nordea Pankki Suomi Oyj, Jarl Sved, Aktia Säästö- muut kulut olivat noin 98.000 euroa (57.000 euroa). kanssa esittänyt valtiovarainministeriölle, että molemmat rahastot saisivat ve- … Docin Hakeminen

KTI Markkinakatsaus Syksy
■ 08/11 Nordea ■ 03/11 SP ■ 08/11 PT ■ 08/11 OP-Pohjola Lisäksi muutamat saksalaiset rahastot ovat teh- kaikkea kontrollin puute ja korkeat hallintopalkkiot ja kulut. … Paluu Doc

Rating Alfa
Selvityksen mukaan 18.08.2005 yrityksen pankkiyhteydet/rahoittajat ovat: Nordea Liiketoiminnan muut kulut -11.603,8 -10.192,1 -10.697,1 Muut rahastot Muut rahastot 324,2 Edellisten tilikausien tulos 5.923,2 … Nouda Here

VÄLITILINPÄÄTÖS€2007 – TAMPEREEN€KAUPUNKI – Kansien …
Nordea 4.9.2007 3,8 3,1 2,5 6,7 Aktia 3.9.2007 4,0 2,8 2,4 6,9 Rahoitustuotot€ja€­kulut Korkotuotot 9,8 8,4 Kaupunki€+€liikelaitokset€ja€rahastot,€sisäiset€erät€mukana … Lue koko lähdekoodi

Leinosten Sukulehti 1-2007
Sukuseuran tilille Nordea Haukipudas 232118-2343 (ilmoita koko nimesi, osoitteesi ja sotu- Jäsenmaksupalvelu -968,43 Sidotut rahastot-872,80 Hallintopalvelut -531,96 -340,93 Muut kulut -1303,91 -441,20 … Käyttämään tätä asiakirjaa

Vuosikertomus 2001
Rahoitustuotot ja –kulut 0,1 0,4 0,6 0,6 8,5 Tilikauden voitto 3,8 2,1 2,0 20,1 21,7 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 4,16 % 2,07 % Guarneri Oy** + Petri Saavalainen* 2,05 % 2,25 % (rahastot, jotka ovat eurooppalaisen tuottovertailun piirissä eli perustettu ennen vuotta 1999) … Read Here

3/2010
200 000 euron lyhytaikainen luotto (3kk) Nordea Pankista. Muut omat rahastot 154 594 154 594 Ed tilikausien voitto/tappio 156 771 156 331 Liiketoiminnan muut kulut olivat 73 922,88 eli 41 % alle budjetin, ja myös selvästi alle … Read Here

Tags: , ,

{ Comments are closed! }