Oma Pääoma Muut Rahastot

Www.kessy.fi
Muut rahastot yhteensä. Toimintapääomat. Toimintapääomat yhteensä. Oma pääoma yhteensä. Lyhytaikaiset velat. Lyhytaikaiset velat yhteensä. Vieras pääoma yhteensä … Käy Document

Www.yhdistystieto.fi
Omakatteiset rahastot Muut sidotut rahastot Muut rahastot Sääntöjen mukaiset rahastot Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Oma pääoma yhteensä … Get sisältö tänne

Tase – Wikipedia
Rahat ja pankkisaamiset; Vastattavaa (oma pääoma ja vieras pääoma) Oma pääoma. Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma; Ylikurssirahasto; Arvonkorotusrahasto; Muut rahastot … Lue artikkeli

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA
Oma pääoma 5 212 530,99 5 254 337,77 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 282 555,72 282 555,72 Muut rahastot 3 525 052,60 3 525 052,60 Muut muut rahastot 3 525 052,60 3 525 052,60 … Saa Dokumentti

Asunto Oy Auerkumpu Tasekirja 1.1.2010 – 31.12
Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto 332519,79 279144,81 Muut rahastot yhteensä 332519,79 279144,81 Edellisten tlllkauslen voitto/tappio-40106,84 -40247,27 Tilikauden voitto/tappio 0,00 140,43 Oma pääoma yhteensä 601867,97 548492,99 … Lue lisää

Oulun Osuuspankki Tase (1 000 Euroa) 30.6.2010 30.6.2009 Muutos-% 31.12
Oma pääoma Osuuspääoma 74 284 62 839 18,2 68 350 Muut sidotut rahastot 17 946 9 792 83,3 15 401 Vapaat rahastot 20 170 20 170 0,0 20 170 Edellisten tilikausien voitto 28 963 21 533 33,3 21 533 Tilikauden voitto 4 992 4 561 9,4 8 142 Oma pääoma yhteensä 146 084 118 894 22,9 133 596 … Hae Täysi Lähde

Talous­ Ja€strategiaryhmä Laskentapäällikkö Kristiina€Michelsson
Omapääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut€omat€rahastot Edellisten€tilikausien€yli­/alijäämä Vieras€pääoma Lyhytaikaiset€velat … Hakea sisältöä

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.–31.12
oma pääoma osakepääoma arvonkorotusrahasto Muut rahastot edellisten tilikausien tulos tilikauden tulos oma pääoma yhteensä … Pääsyn Sisältö

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }