Omakatteinen Rahasto

MUSIK I SIBBO RF – MUSIIKKIA SIPOOSSA RY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 …
Rahasto on omakatteinen ja sen varat pidetään erillään yhdistyksen kirjanpidosta. Rahaston tarkoituksena on tukea lahjakkaita sipoolaisia eri taiteenaloja harrastavia nuoria. … Docin Hakeminen

Tupu Sammaljärvi
Omakatteinen rahasto 483 309,06 470 970,11. Edellisten tilikausien voitto 598 165,57 866 741,57 Tilikauden yli-/alijäämä 37 010,94 635 176,51 -268 576,00 598 165,57 … Hae Tämä asiakirja

KARJALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT
Rahasto toimii Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan yhteydessä. Rahasto on omakatteinen rahasto, jolla on oikeus päättää sen hoitoon annetusta omaisuudesta sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi. … Näkymä Dokumentoi

Tilinpäätöksen Liitetiedot: 2009/2010 2008/2009
omakatteinen rahasto Tuloslaskelma €€ 1.7.2009 – 30.6.2010 1.7.2008 – 30.6.2009 Tuotot Korot 0,00 15 145,61 Sijoitusrah.-osuuksien arvonalenn. palautukset 114 505,71 61 672,79 … Hae Here

OKM:n Yliopistojen Tiedonkeruukäsikirja 2010
Omakatteinen rahasto (ns. epäitsenäinen säätiö) on useimmiten lahjoitus-, testamentti- tms. tuloista muodostettu rahasto. Yliopiston taseeseen voi sisältyä useita erillisiä varsin pieniä omakatteisia rahastoja, jotka yhdessä kuitenkin muodostavat huomattavan saldon. … Saa Dokumentti

Tase HansaWorld, Tulostus: 08.03.2011 12:51 Sivu: 1 Etelä-Hämeen …
Yhteensä Omakatteinen rahasto 12 402,23 12 402,23 Vapaat rahastot Rahastot yhteensä 12 402,23 12 402,23 Tilikauden kirjattu yli/alijäämä 2090 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 682,87 -902,83 … Paluu Doc

kuvia Omakatteinen Rahasto

4 §. Varsinaiseksi Jäseneksi Voidaan Hyväksyä Henkilö, Joka …
RAH-rahaston on omakatteinen rahasto ja sen varat on pidettävä erillään seuran kirjanpidossa. 4 §. Muutokset näihin sääntöihin tehdään seuran sääntöjen 19 §:ssä määrätyllä tavalla. 5 §. … Nouda Doc

Sakasti.evl.fi
Ne, testamentit joissa on ehto, on pidettävä erillään muusta sijoitustoiminnasta (omakatteinen rahasto) 02 03 07 Lahjoitusrahastot 02 03 08 Takauksien ja vakuuksien hallinta … Näkymä Dokumentoi

22 TILINPÄÄTÖS 2010
Omakatteinen rahasto Teosto-rahasto 2 019 948,92 0,00 Muut rahastot Vararahasto 0,00 39 094,25 Tukirahasto 0,00 55 798,21 0,00 94 892,46 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 … Nouda Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }