Omx25 Rahasto

Vahva Peruskoulutus
Industri Kapital 2000 rahasto ja MB Rahastot. » Kemira on mukana Helsingin pörs-sin OMX25-indeksissä, joka sisältää 25 vaihdetuinta osakesarjaa edeltäneen … Docin Hakeminen

Sisällys
Sijoittamalla OMX25-indeksiin saa yhdellä kaupalla hajautettua 25 eniten vaihdettuun osakkeeseen Helsingin pörssissä. Rahasto, joka käsittää Helsingin pörssin päälistan 25 vaihdetuinta osakesarjaa. … Käy Document

Tags: ,

{ Comments are closed! }