Op Lyhyen Koron Rahasto

Parkki
Merkiksi lyhyen koron rahastoihin. Lyhyen koron rahastot HYPO, Nordea, OP-ryhmä, Osuuspankit (paikalliset), Taaleritehdas Parkki-rahasto on merkinnöille avoin kuu- … Docin Hakeminen

Helsinki 11.10
Evli Euro Likvidi B 2,0 1,5 0,2 Lyhyen Koron Rahastot Muut Danske Invest Syyskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet: OP-Pohjoismaat Indeksi II A … Nouda Doc

5$+$6725$32577,
OP-Pirkka 61,0 3,4 11,7 25,1 64,2 7,0 21,9 12,5 0,62 4,6 26,3 FIM Forte 52,3 5,3 20,0 27,3 55,4 12,5 0,74 3,9 11,7 Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku. … Paluu Doc

VIEKÖ VERTAILUINDEKSI AINA VOITON? – Jyväskylän Yliopisto …
Paras on Odin Finland sekä Handelsbanken Nordic ja OP-Delta. Heikoimmin menestyneet Lyhyen koron rahasto Riski Kuviossa 1 esitettyyn sijoitusrahastojen luokitteluun liittyy olennaisesti riskin käsite. … Pääsy Dokumentoi

VAASAN YLIOPISTO
Nordea Pro Suomi jätettiin pois, koska se on institutionaalisille sijoittajille suunnattu rahasto 1 000 000 euron minimisijoituksineen. OP-Focus sen sijaan jätettiin Rahastot jaetaan lyhyen koron-, pitkän koron-, yhdistelmä-, osake- ja vipu- sekä erikoisrahastoihin. … Saa Doc

RAHASTORAPORTTI
OP-Delta 11,6 (2)-13,7 (6) -17,1 (14) -11,0 (22) -7,9 (23) 24,3 1,2 -0,8 -0,8 Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron … Nouda Document

Sijoitusrahastot
Euro Likvidi Rahamarkkinarahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on vakaa tuotto, ja rahasto sopiikin hyvin lyhyen Carnegie Euro Koron tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa JPM Euro Government Tilisiirto Nordea, 159630-29290, OP: 159630-29290 … Dokumentoi Katsoja

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }