Op Maailma Rahasto

Rahastokehitys (%) 31.03.2009 Asti
OSAKERAHASTOT MAAILMA Skandia AXA Framlington Global Opportunities bruttotulo uudelleensijoitettuna.Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo ei ole taattu, sillä rahasto Skandia OP-Suomi Pienyhtiot Skandia OP-Suomi Arvo … Paluu Dokumentoi

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 1/2008 Laatuhemmot
Aino Sallisen rahasto”. Nuorille tutkijoille jo yli tutkimus‐ ja tiedeyliopisto, joka on myös elinikäisen op – Tein monimuotoistuva maailma –opintokokonai suuden. … Katsele Täyttä Lähdettä

MITEN VARAINHOITAJA VALITSEE SIJOITUSKOHTEENSA
Conventum / Pohjola Finland Value OP-Suomi Kasvu Maailma USA Eurooppa Aasia (ex-Japani) Japani Kehittyvät MILLOIN AKTIIVISESTI HOIDETTU RAHASTO? `Kehittyvät markkinat … Docin Hakeminen

Helsinki 11.10
Maailma 1,2 6,8 4,8 Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma Syyskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet: OP-Pohjoismaat Indeksi II A … Tarkastella asiakirjaa

RAHASTORAPORTTI
EQ Portfolio Turun yo juhlavuoden rahasto * 3,7 (4) -0,5 (11) 0,2 (15) -7,5 (45) -21,1 (50) -11,3 (42) 17,9 -0,5 -0,2 OPMaailma II -1,2 (18) -2,4 (17) -2,3 (28) -0,9 (15) -10,3 (9) -5,9 (7) 13,7 -0,1 -0,3 … Hae Täysi Lähde

4
963 042,01 1 161 072,61 Erotus 40 058,07 59 741,51 OP MAAILMA II A – jälleenhankintahinta – 81 688,37 – kirjanpitoarvo Vakuutusyhtiö Sampo 33,64 Vihannin Vedenpuhdistamo 4 288,79 Teknoventure 8 409,40 Teknologiakeskus 5 760,00 Jokilaaksojen Rahasto I … Hae sisältö

OPMaailma A
OPMaailma tuotti marraskuussa +0,42 prosenttia. Tuottotasossa rahasto jäi pitkällä aikavälillä kuvaavalle vertailuindeksille marraskuussa selvästi. … Lue asiakirja

Kotimaisten Osakerahastojen Ja Korkorahastojen Kumulatiiviset …
Www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy 0200 10 100 OPMaailma-1,8 (9) 11,7 (22) 9,4 (8) 7,9 (12) 2,1 (17) 16,4 0,5 -0,2 OPMaailma II 2,1 (16) -1,2 (8) 12,4 (18) 10,1 (6) 8,2 (10) 2,2 (15) 16,4 0,5 -0,2 … Get sisältö tänne

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
Rahaston toimialana on koko maailma, mutta rahasto pyrkii keskittämään nagement Oy, Norchen Oy, OP-Private Tampere ja OP-Private Turku. OSUUDEN ARVONKEHITYS … Paluu Doc

Sijoitus Rahaston Nimi Rahastoyhtiö Eufex Tehokkuus Tuotto 1v Tuotto …
20 OP Taktinen Salkku OP-Rahastoyhtiö Oy 0.85 5.5% 13.3% 3 14 21 Handelsbanken Rahastojen Rahasto 50 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0.76 4.1% 3 36 60 OP Tuotto OP-Rahastoyhtiö Oy -0.19 3.3% 7.7% 3 32 61 Säästöpankki Maailma SP-Rahastoyhtiö Oy -0.19 1.9% 8.7% 3 10 … Nouda Doc

Tapiola Pankin Palkkatili Oli Helsingin Sanomien Vertailun Paras
Huonoimmat tulokset pankkivertailussa saivat Hels ingin OP ja Nordea. Vertailuun pyydettiin lyhyen ja pitkän koron rahasto, yhdistelmärahasto ja osakerahasto. Yrityskorko (pitkän koron rahastojen toiseksi paras), Tapiola Maailma 20 (yhdistelmärahastojen … Pääsy Dokumentoi

OPMaailma A
OPMaailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastosijoitusten ja indeksijohdannaisten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta … Pääsy Dokumentoi

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 10.2
Rahaston toimialana on koko maailma, mutta rahasto pyrkii keskittämään nagement Oy, Norchen Oy, OP-Private Tampere ja OP-Private Turku. OSUUDEN ARVONKEHITYS … Käytä Täyttä Lähdettä

Tags: , ,

{ Comments are closed! }