Op Rahastokatsaus

Kuvia Op Rahastokatsaus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12
Avoimen arkkitehtuurin tavoitteena on lisätä ja täydentää nykyistä OP-rahastovalikoimaa. Tuotevalikoiman uudistamisen lisäksi OP-Rahastoyhtiö käynnisti kansainvälistä sijoitusmarkkinaa luo-taavan Rahastokatsauksen julkaisemisen. Rahastokatsaus ilmestyy tulevaisuudessa kolme kertaa … Sisältö Retrieval

Tags: ,

{ Comments are closed! }