Op Rahastot Ter

4.1
Rahastot jaetaan toteutuneen volatiliteetin perusteella volatiliteettiluokkiin R1 (<2%), R2 (2-5%), R3 Total Expence Ratio (TER) on hallinnointipalkkion sekä muiden kulujen OP Sijoitusrahasto sijoittaa johdannaissopimuksiin sekä sijoitustoimintaan … Saa Dokumentti

VAASAN YLIOPISTO
OP-Focus sen sijaan jätettiin pois tutkimuksen yksinkertaistamiseksi, koska OP-Focus luokitellaan erikoisrahastoksi. Sijoittajan on syytä suhtautua varovaisesti eri rahastojen TER-lukujen vertailuun, koska eri rahastot soveltavat hieman erilaisia laskentaperiaatteita niiden … Käy Document

Seligson rahastot 4-2005
OP-Suomi Kasvu Mandatum Suomi Kasvuosake A lf red B g Sm aC p Rahastojen rahastot – kulujen kulut Yksi vuoden rahastoilmiöitä on ollut yhdistelmärahastojen ja kokonaissuhteeksi väitetyn TER-luvun (Total Expense Ratio) … Lue asiakirja

SIJOITUSRAHASTO POHJOLA SININEN KORKO
Rahastoa hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy (Rahastoyhtiö). Rahaston TER-luku (Total Expense Ratio) on 0,50 % edeltävältä 12 kuukaudelta netistä www.pohjola.fi /rahastot kyseisen rahaston perustiedoista. … Käytä Docia

Tapiola Pitkäkorko
TER: 0,60 (31.12.2011) Arvonkehitys 6 kk 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 rahastoesitteeseen, jonka saa maksutta Tapiolan toimistolta tai osoitteesta tapiola.fi/rahastot. OP Mortgage Bank 3.5% 11.07.2018 2,96 % Hbos Treasury Srvcs Plc 4,625% 08.06.2017 2,93 % … Nouda Here

4.1
Rahastot jaetaan toteutuneen volatiliteetin perusteella volatiliteettiluokkiin R1 (<2%), R2 (2-5%), R3 Total Expence Ratio (TER) on hallinnointipalkkion sekä muiden kulujen OP-Pohjola 500001-20216758 Nordea 120030-48199 … Dokumentoi Katsoja

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
Management Oy, Norchen Oy, OP-Private Tampere ja OP-Private Turku. TER-luku ja Salkun kiertonopeus Rahaston TER-luku (Total Expense Ratio) eli kulujen koko- rahastot Populus ja Elite Markku Ellilä (TkT): Head of Strategy and Business Develop- … Hae Doc

Voimassa Olevat Säännöt Vahvistettu
Total Expense Ratio (TER) p.a. 1,00% (31.12.2009) TER sisältää kohderahastoilta perittävät hallinnointipalkkiot. op.fi/rahastot -sivuilta ja OP 0100 0500 puhelinpalvelusta sekä www.rahastoraportti.fi -sivuilta. … Read Here

Crystal Reports –
Total Expense Ratio (TER) p.a. 1,20% (31.12.2010) TER sisältää kohderahastoilta perittävät hallinnointipalkkiot. -ryhmän toimipaikoista, op.fi/rahastot -sivuilta ja OP 0100 0500 puhelinpalvelusta sekä www.rahastoraportti.fi -sivuilta. … Hae Tämä asiakirja

Tags: , ,

{ Comments are closed! }