Opintovapaa Rahasto

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2011 YHTEINEN …
Rahasto on perustettu 2005, tase 31.12.2010 on 1 506 681,10 toimintakate -27 531,77 euroa ja tilikauden tulos 9 574,20 euroa. – 10§ Opintovapaa EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. … Hae Doc

Tietopisto
Ran rahasto myönsi tunnustuspalkinnon yliopiston koko henkilökunnalla ja sen tenttejä olemme saaneet opintovapaa-päiviä, jotka ovat mahdollistaneet täy- … Read Here

ENNAKONPIDÄTYKSEN JA VAKUUTUSMAKSUJEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA
Henkilöstörahastoon siirretyt tulos- ja voittopalkkiot ja lisäosat : Ei . Ei : Ei . Henkilöstörahaston rahasto-osuuden nosto kurssi-, oppikirja- ja asumiskustannukset tms.  tukea voidaan myöntää myös opintovapaa-ajan ansionmenetyksestä … Lue asiakirja

TYÖSUHDEOPAS
6 Opintovapaa ja vuorotteluvapaa. 32. 6.1. Opintovapaaseen oikeuttava opiskelu ja c. Henkilöstörahaston pääoma ja rahasto-osuudet 42 d. Rahasto-osuuden nosto 42 … Hae Doc

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2006
Jaksoinen opintovapaa). Hakijat, joiden opinto-vapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta, sekä linnoima rahasto, jonka tehtävänä on myöntää ja maksaa aikuiskoulutustuesta annetun lain … Nouda Here

Sisällys
1.15.3 Nostettavissa oleva rahasto-osuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Opintovapaa-asetus 7.12.1979/864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 … Asiakirjan haku

Koulutusrahasto | Toimintakertomus 2005 2005
(yhdenjaksoinen opintovapaa). Hakijat, joiden opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta Rahasto tukee työelämän tutkintojärjestelmän kehittämistä myöntämällä ammattitutkintosti- … Nouda Here

Koulutusrahaston Ajankohtaisia Asioita
2 Koulutusrahasto lyhyesti • Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto • Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta • Etuudet 11 Soviteltu aikuiskoulutustuki • Jos opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on jaksottaista tai osa-aikaista • Haetaan … Hae sisältö

MIKKELIN€SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA€1/2012 Yhteinen …
Rahasto€on€erityiskatteinen€ja€sitä€käytetään€Anja€Honkasen€tahdon€mukaisesti.€Ra­ Lastenohjaaja€Mervi€Nastolinin€opintovapaa Lastenohjaaja€Mervi€Nastolin€anoo€työvapaata€opiskelua€varten€ajalle€10.1.2012­ … Lue Content

1/5 ENNAKONPIDÄTYKSEN JA VAKUUTUSMAKSUJEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA St …
Kurssi-, oppikirja- ja asumiskustannukset tms. • tukea voidaan myöntää myös opintovapaa-ajan ansionmenetyksestä veronalaista 80 % henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta … Käy Document

Tags: ,

{ Comments are closed! }