Otto Malm Rahasto

JANUARY
Suomen€Kulttuurirahaston€Varsinais­Suomen€rahasto€(Turku€Region€Fund€of€the€Finnish Otto€A.€Malm€donation€fund 30.4. For€generally€useful€causes€and€for€promoting€popular€education. … Paluu Dokumentoi

READING DEVELOPMENT DURING ELEMENTARY SCHOOL YEARS EVIDENCE FROM EYE …
Foundation (Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto), the Turku Finnish University Society (Turun Suomalainen Yliopistoseura), and the Otto A. Malm … Näytä Doc

LOUNAIS-HÄMEEN KOTISEUTU- JA MUSEOYHDISTYKSEN VUOSIKIRJA I 1924
I – 1924. Alkusana, 3. Laiho Antto, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys,7. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen säännöt, 14. Aaltonen E … Lue koko lähdekoodi

Www.elenco-telefonico.eu
Otto Bock Scandinavia AB, filial i Finland STUDIO IHMEPEILI Sähköliike Teho Oy Antiikki Seriko Oy Suomen Tarkkuusvalimo Oy Suomen Akateemisten Tutkijoiden Yhdistys ry, Finlands Akademiska Forsk … Hae sisältö

AATTEET OHJAAVAT LAHJOITTAJIA
Suuria rahastoja olivat Otto August Malmin (1838–98) ja Herman Frithiof Antellin (1847–93) rahastot, joiden varojen käytöstä päätettiin valtiopäivillä. Kauppaneuvos Malm tuki jo eläessään mm. Kansanvalistusseuraa, ja hänen testamenttinsa määräysten mukaan perustettu rahasto tuki … Get sisältö tänne

NETTISIVUT
Kahden vuoden järjestäytyneen toiminnan jälkeen, vuoteen 1889 mennessä, yhdistyksen rahasto oli kasvanut lähelle 34.000 Suomen silloista kirjasto pääsi parempiin ja tulipalon vaaroilta suojatumpiin tiloihin 1906 valmistuneeseen kivitalo Arlaan, kuten kauppaneuvos Otto A. Malm'in … Käyttämään tätä asiakirjaa

Tags: , ,

{ Comments are closed! }