Oulun Yliopiston Rahasto

Helsingin Yliopisto – Wikipedia
Se säilyi kuitenkin ainoana valtionyliopistona vuoteen 1958 saakka, jolloin Oulun yliopisto Yliopiston opiskelija- ja opettajamäärät kymmenkertaistuivat 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon Vanhin rahasto perustettiin 1745. Katso myös. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta … Lue artikkeli

SPORT NUTRITION WINTER TECHNOLOGY
§Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö (55 opiskelijaa) § Liikuntatieteiden tohtorikoulutus § MILA:n (Oulun yliopiston mittalaitelaboratorio) liikunnan … Käytä Docia

Essays On Investors Trading Policy Around Interim Earnings …
Kulttuurirahasto, Oulun Kauppakamari, Jenny ja Antti Wihurin rahasto and Oulun yliopiston tukisäätiö. Finally, I want to thank my dearest ones, my wife Elina and our children Vilja and … Näytä Doc

MARKKU VIERU Pre-disclosure Information Asymmetry And Information …
I am also grateful for the financial support of Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö, Liike-sivistysrahasto, Jenny & Antti Wihurin rahasto, and Oulun yliopiston tukisäätiö. … Lue koko lähdekoodi

Pentti Kaitera – Wikipedia
Pentti Kaitera (19. marraskuuta 1905 – 8. kesäkuuta 1985) oli Oulun yliopiston ensimmäinen rehtori, jota voidaan pitää Oulun yliopiston isänä. Kaiteralla oli ratkaiseva osuus yliopiston perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä. Professori Pentti Kaiteran rahasto … Lue artikkeli

Intraday Trading Behavior Around Interim Earnings Announcements On The …
I am also grateful for the financial support of Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö, Lii-kesivistysrahasto, Jenny & Antti Wihurin rahasto, and Oulun yliopiston tukisäätiö. … Docin Hakeminen

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2010 – 31.12
Itä-Suomen yliopiston (Kuopion) Lastenklinikan rahasto 20 000 € Apurahalautakunta: Raimo Voutilainen (pj), Leo Dunkel , Jarmo Jääskeläinen, Mikko Perkkiö, Sami Remes, Pekka Riikonen Saajat: Dunkel Leo, Pekkanen Juha Oulun yliopiston Lastenklinikan rahasto 20 000 € … Hae sisältö

LOTS Tarjoaa Siemenrahaa Ja Vie Maailmalle INNOVATOR
Inveni Capitalin rahasto teki ensimmäi-sen sijoituksensa tammikuussa Oulun yliopiston spin-off -yritykseen BioSiltaan. Se täytti Fagerlundin mukaan erinomai- … Nouda Document

TERWA 2009 Nova Botnica
5 Etelä-Pohjanmaan rahasto 8 Vuosijuhlakuvia 11 TERWA-liite 12 Tervaporvareista pastilleihin – Oulun terva ennen ja nyt 14 Tervalaulu 15 Tervainen keittiömme 17 Tutustu terwaiseen musiikkiin! 18 Ajatuksia ja muistoja tervasta 21 Terwailta 30.10.2009 24 Yliopiston turvallisuuspoliisi … Lue asiakirja

Dia 1
Muut yhteistyöosapuolet Kiviala Kivialan kehittämishankkeet Tulikivi Oyj Kivialan yritykset Kiviteollisuusliitto Euroroc Yliopistot Oulun yliopiston Kajaanin ammattikorkeakoulu Yrityshautomot ja -kiihdyttämöt Tukiorganisaatiot ja rahoittajat Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto SITRA … Hakea sisältöä

JANI RÄTTYÄ
Turkulaisten kuvanveistäjien pronssivalimo Suomen Mitailtaiteen Kilta r y APURAHAT JA PALKINNOT 2010 Suomen Markkinointiliiton Vuoden Mainos, paras mainospainotuote 2010 Varsinais – Suomen Taidetoimikunta 2008 Suomen Kulttuurirahasto, Pohjois – Pohjanmaan Rahasto 2007 Oulun Yliopiston … Hae Täysi Lähde

Sivu 1 (4)
Kuopion yliopiston lastenklinikan rahasto Dos. Matti Korppi, Ku, Allergia 7 000 Prof. Raili Riikonen, Ku, Neurologia 3 000 10 000 Oulun yliopiston lastenklinikan rahasto … Lue koko lähdekoodi

OPTISEN Mittaustekniikan O S A A M I S T A METSÄTEOLLISUUDEN …
Oulun yliopiston Biotekniikan laboratorio ja Snowpolis-Vuokatti. Hankkeita toteutetaan myös eri yritysten, Kajaanin ammattikorkea-koulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja … Get sisältö tänne

JUHO RAJANIEMI
Lasse ja Kate Björkin rahasto: Matka-apuraha. 2009: Ympäristötohtorikoulu. Apuraha väitöskirjatyötä varten: 2004. Oulun yliopiston Puustudio: Apuraha väitöskirjatyötä varten … Käytä Docia

Smart Grids And Energy Markets 011009 – Julkaisuun
Joensuun Yliopiston Tukisäätiö Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillisen yliopiston rahasto Metsäntutkimuslaitos Mittatekniikan keskus Oulun yliopisto … Käytä Täyttä Lähdettä

Tags: , ,

{ Comments are closed! }