Pääomaturva Rahasto

Tapiola Indeksilaina Vahvat Sektorit 2016 – Merkintäaika 29.4.–26.5 …
On voimassa vain lainan eräpäivänä, eikä pääomaturva kata merkintäpalkkiota tai ylikurssia (Sarja II). on Saksassa rekisteröity, pörssilistattu rahasto (ETF), jonka sijoitustoiminnan tavoite on seurata STOXX … Saa Dokumentti

Tapiola Suoja
Ei ole pääomaturva, koska sille ei ole ulkopuolisen myöntämää takuuta tai vakuutta. Tunnusluvut (12 kk) Rahasto Indeksi Volatiliteetti 2,29 % – Sharpen luku 0,11 – … Käytä Docia

Front Kuukausikatsaus
Front Capitalin rahasto-omaisuudenhoidossa syyskuussa tuotto rahastoissa oli 4,6 % – Suojatien ja -7,1 % Moottoritien osalta. Pysyvä rahastosääntöjen mukainen korkea (>50 %) pääomaturva-aste on vähentänyt arvonlaskua Suojatiessä. … Hae Täysi Lähde

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa 19-03-2008
Rahasto-osuuksien merkinnästä rahastoyhtiöt perivät tavallisesti merkintäpalkkion, joka Pääomaturva Obligaation liikkeeseen laskenut pankki vastaa siitä, että sijoittaja saa takaisin obligaation … Käyttämään tätä asiakirjaa

Luvallista Finanssipalvelua Vai Pelkkää Huijausta?
Rahasto-osuudet (kotimaiset ja ulkomaiset) – Osakkeet, joukkovelkakirjat ja muut arvopaperit sekä johdannaiset ■Sijoituksen pääomaturva jäi epäselväksi. ■Sijoitustoiminnan sanasto vaikeaselkoista – en ymmärtänyt! … Käy Document

Brasilia 2010 Obligaatio
Tiolla on pääomaturva varmistaen nimellis – pääoman takaisinmaksun eräpäivänä riippu- Rahasto Tuoton laskenta Obligaation tuotto määräytyy iShares MSCI Brazil -indeksirahaston laina-aikaisen kehi- … Käyttämään tätä asiakirjaa

SEB Yrityslaina Ja Yrityslaina+
Toipuvan seuraavien vuosien aikana, voi osallistua pääomaturva-tusti luottomarkkinoiden toipumiseen. Indeksilainassa seurattava rahasto sijoittaa varansa euro-alueella toimivien yritysten joukkolainoihin. … Docin Hakeminen

Tags: ,

{ Comments are closed! }