Pääomaturvattu Rahasto

Avaintietoesite OP-Pääomaturva 2012 -erikoissijoitusrahasto, A-osuus …
Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain mukaisista varojen hajauttamista koskevista säännöistä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahasto on pääomaturvattu rahasto, mikä tarkoittaa sitä, … Nouda Doc

Rahapäivä 20.9
Pääomaturvattu sijoittaminen •Viime vuosikymmen osoittanut vanhan viisauden: ”Osta- ja pidä” – sijoitustyylin –Rahasto– ja indeksisijoittaminen ovat valtaosin äärimmäisen riskillisiä sijoittamisen ja … Katsele Täyttä Lähdettä

Pääomaturvattu Rahasto Kuvat

AP Aamuseminaari 27.09.2007
ZRahaston arvon kehitys vaikuttaa riskisijoitusten osuuteen koko rahastossa zTurva 75 on pääomaturvattu rahasto, jossa lähtökohtana on korkea tuottomahdollisuus … Sisältö Retrieval

SAMPO PRIIMA 2012 pääomaturvattu Sijoituskori Sijoituskorin …
Sijoituskori on matalariskinen, pääomaturvattu kori, jonka osuuden arvolle taataan vähintään myyntiajan korkein osuuden arvo. Sijoituskorin arvo lasketaan päivittäin sen sisältämien rahasto-osuuksien sekä rahamarkkinasijoitusten sen … Hae Here

Maaliskuu 09 Kauppa Tampereen
Se on pääomaturvattu rahasto, joka tarjoaa tehokasta hajautushyötyä – sijoitus-kohteina ovat ensisijaisesti muut Nordean rahastot. Tee sijoitus tulevaisuuteesi ja toimi nyt. … Hae Täysi Lähde

UCITS IV -direktiivi
■Strukturoitu rahasto (esim. pääomaturvattu rahasto) esittää tuottoskenaarioita ■Esitystapa: pylväsdiagrammi ■Alle 5 vuotta toiminut rahasto esittää tuoton 5 vuoden taulukossa, … Lue asiakirja

Turvasalkku VI, pääomaturvattu Sijoituskori
Sijoituskorin riskiprofiiliSijoituskori on matalariskinen, pääomaturvattu kori, jonka osuuden arvolle taataan vähintään Myyntiajan korkein osuuden arvo Sampo Pankki Oyj:n myöntämän pääomaturvan mukaisesti. Sijoituskorin arvo lasketaan päivittäin sen sisältämien rahasto-osuuksien … Hakea sisältöä

INANSSIALAN IJOITUSPALVELUTUTKINTO
34 Absoluuttisen tuoton rahasto = pääomaturvattu indeksilaina. 35 Monet suomalaiset institutionaaliset sijoittajat ovat kertoneet sijoittaneensa … Näytä Doc

Sijoituspalvelututkinnon Tentti / APV1
34 Absoluuttisen tuoton rahasto = pääomaturvattu indeksilaina. V Miten sij. rahastoihin, s. 169. 35 Monet suomalaiset institutionaaliset sijoittajat ovat kertoneet sijoittaneensa … Käyttämään tätä asiakirjaa

Tags: ,

{ Comments are closed! }