Paavo V. Suomisen Rahasto

Tiedote 7.2.2010 Julkaisuvapaa Perjantaina 12.2.2010 Kello 12
Yliopistolle perustettu Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto tukee merkittävästi apurahoin ja stipendein TTY:n jäähdytys- ja konetekniikan alan opintoja ja sekä tutkimusta. … Hae Täysi Lähde

TURUN YLIOPISTON HALLINNOIMAT APURAHAT JA STIPENDIT 2012
Prokuristi Paavo Salmisen stipendirahasto Yksi henkilö, joka ei ole J.S. ja Sigrid Strandbergin rahasto Eeva-Maria Soikkanen (hum. tdk.) 4 540 e 49. Siiri Suomisen sydäntautirahasto 4 870 e Maija ja J.V. Vuorion rahasto 11 450 e Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön … Hae Here

kuvia Paavo V. Suomisen Rahasto

Smart Grids And Energy Markets 011009 – Julkaisuun
Tampereen teknillinen yliopisto, vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto Teknillisen korkeakoulun yliopistorahasto Vaasan yliopisto VTT Åbo Akademi … Hae Täysi Lähde

LEMPÄÄLÄN LUKIO 2002 – 2003
Paavo Sirénin rahasto 2035 €, Lempäälän-Vesilahden Koulutustuki r.y:n rahasto Vuorineuvos Paavo V. Suomisen stipendi laajassa matematiikassa laudaturin … Get sisältö tänne

Annual Report 2009
Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto PL 527 33101 Tampere 40 1,9 % Teknillisen korkeakoulun yliopistorahasto (Y-tunnus 2154046-0) … Lue asiakirja

TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE TARKOITETUT …
Prokuristi Paavo Salmisen stipendirahasto (270 €) Rahastosta jaetaan stipendejä Siiri Suomisen sydäntautirahasto (3 940 €) Yliopiston hallitus jakaa vuosittain käytettävissä 58.Maija ja J.V. Vuorion rahasto (9 260 €) Rahastosta jaetaan vuosittain yksi tai useampi sti- … Lue koko lähdekoodi

Suomen Keskusta – Wikipedia
Presidenttikauden jälkeen presidentiksi ovat puolueesta pyrkineet Johannes Virolainen, Paavo ministeri Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä 1959–1961 V. J. Sukselaisen II Maaseudun Kukkaisrahaston Säätiö, nuorten toimintaa tukeva rahasto … Lue artikkeli

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto Ry
Rahoittajina olivat TTY / Paavo V. Suomisen rahasto, TEKES ja kylmäalan yritykset. Hankkeen aikana tehtiin esitutkimusraportti hiilidioksidin ominaisuuksista ja käytöstä, … Käytä Täyttä Lähdettä

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }