Passiiviset Rahastot

Talous Tutuksi Syksy 2011 Sari Lounasmeri
Osakkeet, erilaiset rahastot (aktiivisesti tai passiivisesti hallinnoidut, osakkeisiin sijoittavat, korkoinstrumentteihin sijoittavat jne.), joukkovelkakirjalainat, vakuutukset –Passiiviset indeksirahastot, joissa … Sisältö Retrieval

Sijoituspalvelututkinnon Tentti / APV1
rahastot 30 Osakeindeksiä seuraavia rahastoja kutsutaan rahasto-osuusrahastoiksi. V Miten sij. rahastoihin, s. 69. 31 Aktiivisesti hoidetut rahastot voittavat passiiviset indeksirahastot. … Nouda Doc

Leinosten Sukulehti 1-2007
Passiiviset (ei jäsenm.) 130 140 144 144 142 145 3 Osoite tuntem./eronnut 20 20/10 0 Sidotut rahastot 10345,32 10345,32 Toimintapääoma 2859,19 2859,19 … Hae Doc

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY
rahastot. Yhtiön muut omistajat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymä (15,76 %), Wihuri Oy (15,76 %) ja yrityksen toimiva mukana myös passiiviset työsuhteet. Lisäksi Pietarin tytär-yhtiön palveluksessa oli 151 työntekijää. … Hae Here

Kuvia Passiiviset Rahastot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE
Siksi Seligson & Co:n passiiviset rahastot eivät valuuttasuojaa sijoituksiaan. Aktiivisissa rahastoissa salkunhoi-tajalla voi olla valuuttanäkemys, jonka perusteella hän saattaa sijoittaa … Pääsy Dokumentoi

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2011
Suomen Lähikauppa Oy:n pääomistajana 67,8 prosentin osuudella ovat IK Investment Partnersin hallinnoimat rahastot. Luvussa ovat mukana myös passiiviset työsuhteet. Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli 113,9 miljoonaa euroa … Käy Document

Sijoituspalvelututkinnon Tentti / APV1
31 Aktiivisesti hoidetut rahastot voittavat aina passiiviset indeksirahastot. V Miten sij. rahastoihin, s. 115. 32 Rahastojen benchmark-indeksi on nimitys rahastojen kulurakenteelle. … Käytä Täyttä Lähdettä

Kuukausikatsaus
Taas passiiviset rahastot eivät yleensä ole halvin vaihtoehto • Hyödykkeisiin kannattaa sijoittaa laajan aktiivi-sen rahasto kautta • Kokemus, kontaktit, tekniset valmiudet ja riskien- … Docin Katsoja

Passiiviset Rahastot Kuvat

Seligson rahastot 1-2012
Seligson & Co passiiviset rahastot 0,28 0,28 0,28 0,30 0,0 -0,02 -0,02 0,28 Suomessa myytävien sijoitusrahastojen kulukehityksen vertailu. … Pääsy Dokumentoi

Selkärankaa Sijoittamiseen! – Finlandia-talo
Passiiviset sijoitusstrategiat ovat fiksujaMitä taloustieteen Nobel -tasoinen Yksittäiset sijoituskohteet ja”kuumat rahastot” eivät ole oleellisia kokonaisuuden kannalta. … Get sisältö tänne

Tags: ,

{ Comments are closed! }