Pentti Kaiteran Rahasto

Interreg III A Karjala – Toimenpidekokonaisuus 1
Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulun yliopisto Interreg III A Karjala – toimenpidekokonaisuus 1.2 Edellisellä ohjelmakaudella perustettiin Euregio Karelia: luotiin yhteinen tahto, yhteinen hallinto, yhteinen ohjelma ja yhteinen rahasto. … Nouda Document

Pentti Kaitera – Wikipedia
Professori Pentti Kaiteran rahaston tarkoituksena on Pohjois-Suomen henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen. Rahasto jakaa tunnustuspalkintonsa joka toinen vuosi Oulun yliopistossa tehdystä ansiokkaasta työstä tai merkittävästä toiminnasta Pohjois-Suomen hyväksi. … Lue artikkeli

kuvia Pentti Kaiteran Rahasto

Tietopisto 2 02
Pentti Kaiteran rahasto jakoi tun-nustuspalkinnon nyt 9. kerran. Aiem-min palkinnon ovat saaneet ope-tusneuvos Kerttu Saalasti, profes- … Docin Hakeminen

Interreg III A Karjala – Toimenpidekokonaisuus 1
Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulun yliopisto. http://www.kotu.oulu.fi/ KARJALAN JA POHJOIS-POHJANMAAN YHTEISTYÖVERKOSTO-HANKE. Hankkeen esittely: Hankkeessa edistetään alueen pk-yritysten edellytyksiä käynnistää yhteistyötä Karjalan tasavallan ja Luoteis-Venäjän alueille. … Docin Katsoja

kuvia Pentti Kaiteran Rahasto

Tietopisto
Pentti Kaiteran rahasto luovutti tunnustuspalkin-tona yliopistolaisille taiteilija Hannu Väisäsen taideteoksen ”Kullervo”, joka on valmistunut tänä … Nouda Document

APURAHOJA
Käyntiosoite: Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖ P.P Halosen rahasto • Apurahoja rakentamistekniikan ja arkkitehtuurin opiskelijoille, jotka ovat … Tarkastella asiakirjaa

Tags: , ,

{ Comments are closed! }