Pörssinoteerattu Rahasto

IShares MSCI World
IShares MSCI World on pörssinoteerattu rahasto (ETF), jonka tavoitteena on seurata mahdollisimman tarkoin MSCI World – indeksiä. ETF sijoittaa todellisiin indeksiarvopapereihin. … Hae sisältö

Luokka:Sijoittaminen – Wikipedia
Pörssinoteerattu rahasto; Pörssiromahdus; Pörssitieto; R. Rahamarkkinainstrumentti; Rahastoyhtiö; Rahoitusinstrumentti; Rekyyli (osakemarkkinat) Riski; S. Sijoitusrahasto … Lue artikkeli

ODiN Sijoitusrahastot – Osakerahastot
Rahasto on indekseistä riippumaton ja voi sijoittaa vapaasti yri-tyksiin, jotka on joko pörssinoteerattu tai niiden pääkonttori tai alkuperä on jossakin Euroopan maassa. … Käytä Docia

Yksinkertaistettu Esite Osakerahasto ODIN Europa SMB 02/01/2012 Päivitetty
Rahasto sopii osuudenomistajille, jotka haluavat sijoittaa pitkällä tähtäimellä eurooppalaisille osakemarkkinoille. Rahaston sijoitusmandaatti ja -strategia Rahasto sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka on joko pörssinoteerattu tai niiden pääkonttori tai alkuperä on Euroopassa. … Get sisältö tänne

Ipusertifikaatti Kehittyvät Markkinat Nro 1257
IShares MSCI Brazil Index Fund on USA:ssa pörssinoteerattu indeksirahasto. Rahasto sijoittaa Brasilian markkinoiden julkisesti noteerattuihin … Dokumentoi Katsoja

Sijoitusrahasto – Wikipedia
Rahasto ei siis tee suoria osake- tai korkosijoituksia. Alarahastot (eli sijoituskohteena olevat rahastot) ovat yleensä saman rahastoyhtiön Pörssinoteerattu rahasto; Tuottorahasto; Lähteet. Aiheesta muualla … Lue artikkeli

ODiN Sijoitusrahastot – Osakerahastot
Rahasto on indekseistä riippumaton ja voi sijoittaa vapaasti yri-tyksiin, jotka on joko pörssinoteerattu tai niiden pääkonttori tai alkuperä on jossakin Euroopan maassa. … Käytä Täyttä Lähdettä

Teeslandin Nimi Vaihtuu Valadiksi
pörssinoteerattu kiinteistöyhtiö Valad osti Teeslandin ja sen omistajan Scarborough’n Vähän tätä aiemmin Valadin Nordic II –rahasto sulkeutui kerättyään 608 miljoonaa euroa. … Lue koko lähdekoodi

TIETOA ASIAKKAILLE, JOTKA KÄYVÄT KAUPPAA RAHOITUSVÄLINEILLÄ
Pörssinoteerattu rahasto on useimmiten indeksirahasto, joka seuraa jotain tiettyä indeksiä. Pörssinoteeratuilla rahastoilla tehdään kauppa samalla tavoin kuin osakkeilla säännellyillä … Pääsyn Sisältö

Pörssinoteerattu Rahasto – Wikipedia
Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (engl. exchange-traded fund) on sijoitusrahasto, jolla voidaan käydä kauppaa arvopaperipörssissä. Indeksiosuusrahasto on pörssinoteerattu rahasto, joka pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti tiettyä osakeindeksiä. … Lue artikkeli

Tags: ,

{ Comments are closed! }