Pörssinoteeratut Rahastot

Ilmoitus – Esimerkki Sijoittajaprofiilia Vastaavasta …
Määräaikaiset talletukset ja lyhyen koron rahastot. Pitkien korkojen omaisuuslaji koostuu korkosijoituk pörssinoteeratut osakkeet, myös kansainväliset osak keet sekä osakerahastot. … Saa Doc

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009
Pörssinoteeratut kotimaiset osakkeet 10.943.809,87 Ulkomaiset osakkeet, rahastot ja jvk:t 33.684.536,17 Kiinteistöosakkeet 7.871.157,17 … Nouda Here

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET
Yliopiston rahastot. Yliopistolain (558/2009) 8. luvun 75 §:ssä todetaan: Muut kuin pörssinoteeratut osakkeet kirjataan pääsääntöisesti hankintahintaan. … Paluu Doc

Dr Iv I Ng Ag I L It Y
Olivat ruotsalaiset pörssinoteeratut ja listaamattomat yritykset. Vuoden loppua kohti Euroopan velkakriisi hidasti sekä vuokraus- että Rahastot sijoittivat yhdeksään uuteen yritykseen ja tekivät yhden uuden … Käytä Täyttä Lähdettä

Puolivuotiskatsaus 2010 Nordea-sijoitusrahastot – Nordea-sijoitusrahastot
Pro-rahastot 110–116 Nordea Pro Euro Obligaatio 110 Nordea Pro Eurooppa 112 nimellisarvo, tuotto, %/ 1 000 EUR/ arvon- arvosta % 1 000 EUR kurssi muutos, 1 000 EUR Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut … Lue lisää

Vuosikertomus 2001 Nordea-sijoitusrahastot
Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2001 –83 – Pro-rahastot Sijoitukset 28.12.2001 Nimellisarvo, Kurssi/ Markkina-arvo, % rahaston Yht., 1 000 EUR tuotto, % 1 000 EUR arvosta % Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat … Näytä Doc

Finlandia Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastodirektiivin Mukaisten …
Kuin pörssinoteeratut arvopaperit. Talletuksiin pankeilta lisätään niille edellisen arvonlaskentapäivän jälkeen kertynyt korko. Rahaston valuuttamääräisten omistusten … Hae Tämä asiakirja

Altia Group Vuosikertomus 1999
Muut rahastot ja muuntoerot -4,3 – Edellisten tilikausien voitto 553,5 279,0 Pörssinoteeratut muut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo 31.12. 198,3 196,6 … Pääsyn Sisältö

Sisällys
Pörssinoteeratut indeksiosuusrahastot tarjoavat pienempiriskisen tilaisuuden sijoittaa ulkomaille..276 Vain harvat rahastot voittavat vertailuindeksinsä pitkällä aikavälillä … Docin Katsoja

Sisällys
Vain harvat rahastot voittavat vertailuindeksinsä pitkällä aikavälillä Pörssinoteeratut indeksiosuusrahastot tarjoavat pienempiriskisen tilaisuuden sijoittaa ulkomaille..254 … Hae Tämä asiakirja

Tags: ,

{ Comments are closed! }