R.h.oittisen Rahasto

R.h.oittisen Rahasto

Kansan Sivistysrahaston Apurahat 2011
Sihvola Jarmo Työväen Akatemian Toveri-lehden digitalisointi vuosilta 1924-1940 3000 Espoo R. H. Oittisen rahasto Snabb Ritva Vapaaehtoistyön tiedonkäsittelylaitteiston hankintaan 1000 Espoo Uudenmaan rahastot … Hae Doc

R.h.oittisen Rahasto Kuvat

SUKUNIMI TARKOITUS PAIKKAKUNT
Posti- j a lo g istiikka-alan o p intorahasto Penttonen Ritva j a Halinen A p el i SNK:n 70- j a 80-luku j en oh j elmar y hmien konserttii n TSL:n Helsin 1 000 Helsinki R.H. Oittisen rahasto g in O p into j är j estö r y Radio-oh j elmasar j aan aiheesta ikäs y r j intä p olitiikass a 1 000 … Hae Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }