Rahasto Duraatio

Oma Varallisuus Solvenssi II Kehikossa
C) Riittävä duraatio A) Pysyvä saatavuus JA B) Huonompi etuoikeus JA C) Riittävä duraatio (Ring fenced fund) • Korvamerkityn rahasto muodostuu kun • Yhtiö on rajannut tietyn vakuutus- ja sijoitusportfolion tuotot / … Lue lisää

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 2/4 2003
Suhteen on aina löydettävissä Internet-sivujemme rahasto-luotaimen avulla. duraatio lasketaan joukkolainan kassavirtojen (vuotuiset kupongit ja lainan pääoman takaisinmaksu erääntymisessä) … Käytä Docia

Sijoituspalvelututkinnon Tentti Tiedosto: Tenttipäivämäärä: 4.5 …
Rahasto, johon AA on sitonut vakuutuksensa tuoton, on menestynyt erittäin hyvin. Joukkolainan arvo muuttuu sitä voimakkaammin mitä korkeampi duraatio. Ks. yllä. … Asiakirjan haku

Erikoissijoitusrahasto UB View
Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoi-tukselleen osakemarkkinoiden kehityksestä den ns. modifioitu duraatio saa vaihdella välillä -10 ja +10. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. … Käytä Docia

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR –nimisen Rahaston Säännöt …
Rahasto on yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa osakkeisiin, osakesidonnaisiin arvopapereihin, johdannaisiin, Rahaston korkoposition modifioitu duraatio voi olla välillä –10 – +10. … Lue asiakirja

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO EM MULTI STRATEGY 1 § Sijoitusrahasto
Multi Strategy (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Spe-cialplaceringsfond VISIO EM Multi Strategy ja englan- Rahaston korkoposition modifioitu duraatio voi olla välillä –10 – +10. … Pääsy Dokumentoi

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa 19-03-2008
Duraatio Joukkovelkakirjasta saatavien kassavirtojen (korkojen ja pääomien takaisinmaksun) Rahasto-osuuksien merkinnästä rahastoyhtiöt perivät tavallisesti merkintäpalkkion, joka … Hae sisältö

Sijoitusrahasto – Wikipedia
Rahasto hajauttaa tehokkaasti yhtiökohtaisen riskin, mutta rahasto on silti altis markkinariskille. Korkorahastoa, joiden sijoitusten duraatio on alle 12 kuukautta kutsutaan rahamarkkinarahastoksi. … Lue artikkeli

Korkorahasto – Wikipedia
Korkorahasto on rahasto, joka sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin. Pitkän koron rahastojen duraatio on yleensä useita vuosia. Pitkän koron rahastojen voidaan odottaa tuottavan pitkällä tähtäimellä … Lue artikkeli

Sijoitusrahasto Sampo Korko
Jen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalk- Rahaston modifioitu duraatio voi olla enintään yksi vuosi. Rahaston arvopapereiden, rahamarkkinavälineiden … Sisältö Retrieval

VISIO Allocator Kuukausikatsaus Toukokuu 2012
Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. 4) Yritysriskiä sisältävän JVK –salkun luottoriskin modifioitu duraatio.Esimerkiksi luvun ollessa +3, … Nouda Doc

5$+$6725$32577,
Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin. Duraatio Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. … Käy Document

Tags: ,

{ Comments are closed! }