Rahasto Hallinnointikulut

Naisten Pankki – Lady Kapteenit
• Naisten Pankin rahasto on Ulkomaanavun omistama ja hallinnoima. • Kirkon Ulkomaanapu vastaa hankkeiden toteuttamisesta lahjoitusten vastaanottamisesta. • Hallinnointikulut sovittu aina olevan alle 15 % … Hae sisältö

OP-Delta A
Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. osuuden nettovarallisuudestaan rahasto käyttää vuodessa kuluihin. Näihin kuluihin sisältyvät hallinnointikulut, ns. … Hae Täysi Lähde

Rotarysäätiön
Kun erityisesti viime vuosina Rotarit alkoivat suuressa mittakaavassa hyödyntää Säätiön eri ohjelmia, kasvoivat myös hallinnointikulut. Näitä projekteja rahoittavat 100%:sti Säätiön Maailman Rahasto ja/tai tunnistettu strateginen yhteistyökumppani. … Pääsyn Sisältö

Rahastokehitys (%) 31.03.2009 Asti
Rahastojen hoidosta aiheutuvat ulkopuolisten rahastonhoitajien hallinnointikulut sisältyvät rahasto-osuuksien hintaan. Ulkopuolisten rahastonhoitajien perimän … Saa Doc

Liite 3. 1 (5) Ennakkotietoa Säästämis- Sopimuksesta
Sijoitusrahastolaissa tarkoitettuja -osuuksia ja h- y rahasto teissijoitusyrityksen osuuksia, jotka Aktia Rahastoyhtiö Oy Vuosittaiset hallinnointikulut säästämis- ja takaisinmaksuaikana kiinteästä kuukausimaksusta. … Hae Tämä asiakirja

PS-SOPIMUKSEN ENNAKKOTIEDOT
Niiden hallinnoinnista sekä rahasto-osuuksien merkitsemisestä ja lunastamisesta on kerrottu rahastojen esitteissä ja säännöissä. Hallinnointikulut vaihtelevat rahastoittain. Sijoitussuunnitelmassa voi … Paluu Dokumentoi

Aktia Eläkevakuutus
Nämä kulut huomioidaan rahasto-osuuksien arvoissa. Vakuutus-myyjältäsi saat lisätietoja eri sijoituskohteista ja niiden kuluista. Hinnasto Vakuutuskulut: Sijoituskulu 3 % vakuutusmaksusta Vuotuiset hallinnointikulut 20,16 € + 0,85 % … Pääsyn Sisältö

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ OSA A – SOPIMUSEHDOT Esitedirektiivi
On ”rahastojen rahasto”, joka sijoittaa kiinteistörahastoihin, jotka sijoittavat pääsääntöisesti 2 MÄÄRITELMÄT ”Hallinnointikulut” ovat 0.5 %/vuosi Viiterahastoon sijoitetusta määrästä. … Hae Tämä asiakirja

Rahasto Hallinnointikulut Kuvat

OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A Acc
Rahasto on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa varansa toisen rahaston välityksellä ensisijaisesti osuuden nettovarallisuudestaan rahasto käyttää vuodessa kuluihin. Näihin kuluihin sisältyvät hallinnointikulut, ns. … Read Here

Tags: ,

{ Comments are closed! }