Rahasto Hallinnointipalkkio

Erikoissijoitusrahasto Avenir
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa rahastoyhtiössä kunkin kuukauden viimeisenä pankkipäivänä ilmoittamalla siitä rahastoyhtiölle Hallinnointipalkkio on 1 % p.a. Säilytysyhteisöpalkkio on enintään 0,15 % p.a. Tuottosidonnainen … Hae sisältö

Thematic World Q3
Hallinnointipalkkio 1,00 % Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa temaattisen strategian mukaisesti käyttämällä globaalisti listattuja osakkeita, … Katsele Täyttä Lähdettä

Korkorahasto – Wikipedia
Korkorahasto on rahasto, joka sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin. Osaselityksenä riskipitoisten arvopaperien suosimiseen on korkea hallinnointipalkkio: useat rahastot ottivat lisäriskiä pärjätäkseen pienempiä kuluja … Lue artikkeli

RAHASTOESITE
Rahasto-osuudet sekä merkintä ja lunastus 4 Palkkiot ja kulut 5 Hallinnointipalkkio on 1 % p.a. Säilytyspalkkio on enintään 0,15 % p.a. Tuottosidonnainen … Lue asiakirja

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
Rahasto ei ole Suomen lain mukaan tuloverovelvollinen, eikä se maksa veroa luovutusvoitoista tai korkotuloista. Vähimmäissijoitus 1000 100 000 500 000 1 500 000 300 000 Merkintäpalkkio 3 % 2 % 1 % 0 % 1.5 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 0 % 0.5% Hallinnointipalkkio … Näytä Doc

Alexandria Balanced Manager Fund Yksinkertaistettu Rahastoesite
Osakepainotteinen rahastojen rahasto (Yhdistelmärahasto) Tämä Alexandria Balanced Manager Fundin yksinkertaistettu rahastoesite on Hallinnointipalkkio p.a. 1 % * Säilytyspalkkio p.a. 0 % Sekä valittujen rahastojen hallinnointipalk- … Tarkastella asiakirjaa

Pörssinoteerattu rahasto – Wikipedia
Pörssinoteerattu rahasto ETF:ien hallinnointipalkkio vaihtelee yleensä 0,09% ja 0,80%:n välillä. … Lue artikkeli

Logaritmic Scale – Logaritminen Asteikko ODIN Maritim Indeksi …
Rahasto-osuuksien merkintään ja lunastukseen liittyvät kulut: 0% Rahastolta perittävät kulut: Hallinnointipalkkio, % hallinnoidusta pääomasta 2,0% … Pääsyn Sisältö

EPL OSAKEOPTIMI Yksinkertaistettu Rahastoesite 25.3
Lisäksi Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä lunastuspalkkiona enintään 3 % lunastussummasta. Hallinnointipalkkio Rahastoyhtiö perii Rahaston pääomasta hallinnointipalkkion, joka koos tuu kiinteästä ja tuottosidonnaisesta palkkiosta. … Nouda Here

130/30 – Maksimaalinen Hyöty Nordean Suomen Osakemarkkinan Osaamisesta
–Rahastojen rahasto, joka sijoittaa ulkopuolisten salkun- hoitajien hallinnoimiin eurooppalaisiin osakerahastoihin Hallinnointipalkkio Kiinteähallinnointipalkkio 1,00 % p.a. Lisäksi rahaston sijoituskohteisiin liittyvät mahdolliset … Hae sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }