Rahasto Hoitokunta

kuvia Rahasto Hoitokunta

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2007 LIEdON VANhALINNA -SÄÄTIÖ
Uusia rahasto-ja ei vuonna 2007 perustettu. Enin osa lah-joituksista saatiin Agricolan juhlavuoden nan hoitokunta. Hallituksen jäsenille ja muille luottamus-tehtävissä toimineille ei ole maksettu palk- … Näytä Doc

Kuvia Rahasto Hoitokunta

VIIPURIN TALOUDELLINEN 1960 – 1979
Suomen markkaa, ottaa seuran hoitokunta harkittavakseen, onko korkeakoulu perustettava”. rahasto. Tämän rahaston tuotosta jaetaan vuosittain yhteensä 15.000 markkaa apurahoina ensi … Hae Täysi Lähde

Etelä-Karjalan rahasto – Wikipedia
Etelä-Karjalan rahasto on Suomen kulttuurirahaston maakuntarahasto. Sen toimipaikka on Lappeenrannassa. Apurahapäätökset tekee maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. … Lue artikkeli

Rahasto Hoitokunta Kuvat

Puheenjohtajan Katsaus Sulasol, Suomen Laulajain Ja Soittajain Liitto R …
Hopiala-rahasto Hopiala-rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää suomalaisen musiikin hyväksi teh tävää työtä sekä tukea kuoromusiikkiperinnettä ja kuoronjohtajakoulutusta. Rahaston hoitokunta voi jakaa apurahoja em. tarkoitukseen. … Paluu Doc

kuvia Rahasto Hoitokunta

Uudenkirkon Seurakunnan Historiallisten Esineiden Sijoitus
Seurakunnan hallussa ollut ns. pastori Penttisen rahasto päätettiin luovuttaa Uusikirkko- luettiin seurakunnan lopputilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto, jotka hoitokunta ehdotti … Tarkastella asiakirjaa

Rahasto Hoitokunta Kuvat

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN …
Rahasto oli sijoittanut vuonna 2006 Nordea-pankin liikkeelle laskemaan ns. meermaid-joukkolainaan 350 000 euroa. Hoitokunta katsoi pankin menetelleen kuluttajasuoja-lain, arvopaperimarkkinalain ja viranomaisohjeistuksen vastaisesti. … Sisältö Retrieval

Kuvia Rahasto Hoitokunta

TERWA 2009 Nova Botnica
Etelä-Pohjanmaan rahasto eli häh, mistä sitä rahaa ny muka tuli? Etelä-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuu- antuntijoista koostuva hoitokunta. Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies, fil. … Pääsy Dokumentoi

Kuvia Rahasto Hoitokunta

LIITTEET
Suomen rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä apurahojen jaosta tekee Keski-Suomen rahaston 12-jäseninen hoitokunta. Lisätietoja Keski-Suomen rahastosta ja Säätiöpalvelun apurahojen … Nouda Document

kuvia Rahasto Hoitokunta

Www.satakuntalainenosakunta.fi
Tätä tehtävää rahasto on toteuttanut menes- tietää niikä Sato on tietään että Rahaston hoitokunta ei voi- ensivaikutelrnan ulkpmaailmallee si osallistua keskusteluun, koska tällöin hakijoista voisi paljastua tietoja, … Saa Dokumentti

Rahasto Hoitokunta Kuvat

Vuosina 2006–2011 Myönnetyt Määrärahat 30.6.2011 Mennessä …
Suomenlinnan hoitokunta: KYTKENET – ohjelma yhteistoiminnan kehittämiseksi, 12 000 eu roa 17. Taideteollinen korkeakoulu: Pro Arte Utili – hyödyllisen taiteen puolesta matkalla Innovaatio … Saa Doc

Veikko Sinisalon Stipendirahasto – Wikipedia
Rahasto sai alkunsa, kun taiteilijaprofessori Veikko Sinisalo lahjoitti 1 500 markkaa rahastolle, joka "tukisi nuoria lausujia lausuntataiteen Rahastolla on omat säännöt, jonka henkeä stipendirahaston hoitokunta pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan. … Lue artikkeli

Rahasto Hoitokunta

SISÄLTÖ
Jos hakija kuitenkin tahtoo hakea apurahaa oppaassa tähdellä merkitystä nimikkorahastosta, rahasto on syytä merkitä lomakkeen kohtaan 7. Tällaisella rahastolla on hoitokunta, joka käsi elee rahastoon osoitetut hakemukset ja tekee esityksen myönne ävistä apurahoista. … Pääsy Dokumentoi

Rahasto Hoitokunta Kuvat

Tilinpäätöksen Liitetiedot: 2009/2010 2008/2009
Rahasto-osuudet, kirjanpitoarvo 1 628 371,51 1 627 411,21 Rahasto-osuudet, päätöskurssi 30.6. 1 757 881,94 1 684 709,58 hallituksen nimeämä hoitokunta, joka päättää vuosittain jaettavista avustuksista ja kohteista. … Read Here

Rahasto Hoitokunta Kuvat

Puheenjohtajan Katsaus
Hopiala-rahasto Hopiala-rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää suomalaisen musiikin hyväksi teh-tävää työtä sekä tukea kuoromusiikkiperinnettä ja kuoronjohtajakoulutusta. Rahaston hoitokunta voi jakaa apurahoja em. tarkoitukseen. … Nouda Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }