Rahasto Kehittyvät Markkinat

Raoul Konnos, Johtaja
Kehittyvät markkinat ovat pitäneet hyvin pintansa markkinamyllerryksessä Rahasto. Indeksi. Rahasto. Indeksi. 1 vuosi. 15,4%. 19,4%. 15,4%. 19,4%. Alusta. 18,8%. 16,1% … Näytä Doc

Luokka:Sijoittaminen – Wikipedia
Kehittyvät markkinat; Korko; Korkorahasto; Kultaan sijoittaminen; L. LIBOR; Liikkeeseenlaskija Pörssinoteerattu rahasto; Pörssiromahdus; Pörssitieto; R. Rahamarkkinainstrumentti … Lue artikkeli

SijoitusrahastoDanskeInvest Kehittyvät Osakemarkkinat
Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Osake-markkinat on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). … Saa Dokumentti

OSAKESALKUN HAJAUTTAMISEN VÄLINEET LATINALAISEN AMERIKAN MARKKINOILLE …
Rahasto-muodon valinnan todetaan olevan riippuvainen vallitsevasta markkinatilanteesta; vah- Kehittyvät markkinat ovat osakemarkkinoiden riskisin sijoitusalue, mutta tarkastelta- … Lue lisää

Sijoitusrahasto Sp-Yhdistelmärahasto Vuosikatsaus
Korko-omaisuusluokat (IG, HY, kehittyvät markkinat) yhä houkuttelevampina sijoituskohteina vuonna 2012. Rahasto ei ole tilikauden aikana käynyt kauppaa johdannaisilla, eikä tehnyt … Hakea sisältöä

Ipusertifikaatti Kehittyvät Markkinat Nro 1257
Vipusertifikaatti Kehittyvät Markkinat seuraa 12 eri indeksistä koostuvaa koria seuraavan viiden vuoden Rahasto sijoittaa Brasilian markkinoiden julkisesti noteerattuihin yhtiöihin. … Käy Document

Kuukausikatsaus 29.05.2009 SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI 29.5.2009 – Www …
Rahasto Paino FIM Fenno 14,4 % FIM Mondo 10,8 % SKANDIA FINLANDIA OSAKEVARAINHOITO SIJOITUSKORIN TUOTTO Nousua johtivat kehittyvät markkinat 9,6 %:n tuotolla. Euroopassa DJ EuroStoxx 50 -indeksi kohosi 4,9 %. … Nouda Doc

Helsinki 9.12
Aika Rahasto Tuotto % p.a. Vol. % Rahastotyyppi 1 v Danske Invest Kulta 22,9 20,6 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut 3 v FF – Indonesia Fund 56,5 27,6 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat … Asiakirjan haku

Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Emerging Markets Stock Index
Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka Kehittyvät markkinat, Eurooppa 10,1 % Kehittyvät markkinat, Lähi-itä ja Afrikka 8,1 % … Paluu Dokumentoi

Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat K Kehittyvien Markkinoiden …
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat K Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. … Dokumentoi Katsoja

Helsinki 11.10
Aika Rahasto Tuotto % p.a. Vol. % Rahastotyyppi 1 v Danske Invest Kulta 22,2 19,8 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut 3 v FF – Indonesia Fund Y-USD 32,9 24,8 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat … Hakea sisältöä

Tags: , ,

{ Comments are closed! }