Rahasto Kulut

Skandia Life Säästövakuutus Vakuutusehdot
Rahasto-osuuden arvon laskentaa voidaan myös lykätä vakuutusehtojen kohdassa 24 mainituissa tilanteissa. Toimenpide Soveltamispäivä 1. Vakuutuksen kulut Skandian määrittelemä päivä kuukaudesta kutakin kulua kohti. … Käy Document

Sampo Kompassi 25 2008-03-25 Yksinkertaistettu
rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiak-kaalta erikseen. Hallinnointipalkkiosta katetaan Ra-haston hallinnoinnista ja säilytysyhteisön palkkiois-ta aiheutuvat säännölliset kulut. … Paluu Doc

Tilinpäätöksen Liitetiedot: 2009/2010 2008/2009
Rahasto-osuudet, kirjanpitoarvo 1 628 371,51 1 627 411,21 Rahasto-osuudet, päätöskurssi 30.6. 1 757 881,94 1 684 709,58 Tilinpäätöksessä on eliminoitu säätiön ja säätiön omakatteisten rahastojen keskinäiset sisäiset tuotot ja kulut … Hae Täysi Lähde

Skandia Life Säästövakuutus
Rahasto-osuuden arvon laskentaa voidaan myös lykätä vakuutusehtojen kohdassa 25 mainituissa tilanteissa. Toimenpide 1. Vakuutuksen kulut 2. 2.1 Säästösumma … Hae Doc

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE
Maattisen strategian mukaisesti sijoittava rahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä riskin ja PALKKIOT JA KULUT Kiinteä hallinnointipalkkio: 1,7 % p.a. (A-osuus) ja 1,0 % … Käy Document

Celeres Rahastoyhtiö Oy:n
Rahasto-osuuksien luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta voidaan vähentää joko merkintähinta sekä hankinnasta aiheutuneet kulut tai käyttää hankintameno-olettamaa. … Paluu Doc

Kirkon Keskusrahasto – Wikipedia
Kirkon keskusrahasto on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rahasto, josta rahoitetaan kirkon keskushallinnon kulut ja kirkon työntekijöiden eläkkeet. … Lue artikkeli

Sijoitusrahasto – Wikipedia
Rahasto hajauttaa tehokkaasti yhtiökohtaisen riskin, mutta rahasto on silti altis markkinariskille. Näiden kulut ovat lähialueille sijoittavaa rahastoa korkeammat, mutta toisaalta tuottokin voi olla parempi. … Lue artikkeli

Www.rktl.fi
Muut varainhankinnan kulut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkokulut SATUNNAISET ERÄT Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Sääntöjen mukainen rahasto 1 Muu rahasto 1 … Näytä Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }