Rahasto Lahjoitus

Rahasto Lahjoitus Kuvat

RAHASTOSIJOITUKSEN LAHJOITUS
Luovun kaikista lahjoitettavia rahasto-osuuksia koskevista vaatimuksista ja oikeuksista. Ymmärrän, että lahjanantaja ei voi vaatia rahasto-osuuksien lunastusta tai muutenkaan määrätä rahasto-osuuksista, kun lahjoitus on toteutettu tai siitä on ilmoitettu lahjansaajalle. … Saa Doc

Kuvia Rahasto Lahjoitus

Sisäpiirirekisteri
29.12.2008 OTE1V -50 Lahjoitus LOPPUSALDO 08.08.2011 OTE1V 0 AKTIA RAHASTOYHTIÖ OY JULKINEN SISÄPIIRI Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri … Saa Dokumentti

Kuvia Rahasto Lahjoitus

Rotary Lyhyesti 2011
Palvelumieli itsekkyyden edelle Rotarysäätiö DOING GOOD IN THE WORLD POLIO-PLUS RAHASTO (PolioPlus Fund) END POLIO NOW VUOSIRAHASTO Tunnustuksen saamiseksi on tehtävä 1000 USD:n lahjoitus joko vuosirahastoon tai PolioPlus-rahastoon. … Dokumentoi Katsoja

Rahasto Lahjoitus Kuvat

Suomen Metsätieteellinen Seura Ry:n A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT
Rahaston nimi on Helvi ja Viljo Holopaisen rahasto ja se on Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n omistuksessa ja hallinnassa. Rahaston peruspääoman muodostaa professori Viljo Holopaisen ja hänen puolisonsa Helvi Holopaisen 15.02.1989 tekemä lahjoitus 150 000,00 markkaa. … Näkymä Dokumentoi

Väinö Tannerin Säätiö – Wikipedia
Väinö Tannerin Säätiö perustettiin 1961 tukemaan erityisesti korkeakoulutasoista opiskelua. Ensimmäiset 25 vuotta sen toiminta keskittyi opiskelija-asumiseen, ja säätiöllä oli opiskelija-asuntolat Helsingin Vallilassa ja Itäkeskuksessa. … Lue artikkeli

Kuvia Rahasto Lahjoitus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 4.6.2012 1478 4504/3/10
Rahasto-osuuksien arvoksi on lahjoitus-hetkellä laskettu 23,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen bruttomarkkina-arvoksi lokakuun 2008 lopussa 22 miljoonaa euroa. … Pääsy Dokumentoi

Kuvia Rahasto Lahjoitus

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE
Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alareunassa olevaan Lahjoitus Lahjoittaja (merkinnän tekijä) allekirjoittaa merkintälomakkeen ja toimittaa kopion omasta henkilötodistuksesta sekä erillisen … Lue koko lähdekoodi

kuvia Rahasto Lahjoitus

Asiakassopimuksen Yleiset Ehdot
Liite: “Rahasto-osuuksien lahjoitus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 … Lue asiakirja

Rahasto Lahjoitus

JA IEDETTÄ TUKIEN TAIDETTA
Nut niiden valistuneiden yksityisten ja yhteisöjen lahjoitus-varoista, joilla oli katse tulevaisuudessa ja halu tukea nuoria, nousevia kykyjä. Filosofian tohtori Jarmo Peltolan teksti tuo oivasti esille, kuin-ka Pirkanmaan rahasto on Keskusrahaston ohjauksessa kyen- … Nouda Doc

Rahasto Lahjoitus Kuvat

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA
Pekka Turusen lahjoitusrahasto myöntää tarvikkeisiin 3.320 euron määrärahan. Päätösehdotus: Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy pintavesien poistoa ja kuiva- … Tarkastella asiakirjaa

Kuvia Rahasto Lahjoitus

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Tukisäätiö
• Kemian ja matematiikan rahasto • Imatran kaupungin rahasto • Riitta Uosukainen –rahasto 850 ­ 25.000 euron suuruinen lahjoitus on vä­ hennyskelpoinen valtionverotuksessa (v. 2006). … Käy Document

Tags: ,

{ Comments are closed! }