Rahasto Optimi Mandatum

KIRJALLISUUSKATSAUS
Suuremman volatiliteetin rahasto on siis riskitasoltaan korkeampi. Esimerkiksi Mandatum Vipu-rahaston volatiliteetti eli riski oli 6/2000 25%, kun taas pienemmän riskin omaavassa yhdistelmärahastossa Mandatum Optimi se oli 12%. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Voitte Maksaa Verkkolaskulla Seuraavien Vakuutusten Maksuja
Rahasto-Optimin Eläkevakuutus • Yritysoptimi • Sampo Life Rahastoeläke • Optimi Palautusosoite: Mandatum Life, PL 788, 00101 Helsinki. … Lue Content

Tilintarkastajat
Taaleritehdas Optimi: 24.9.07. 11.4.11: Taaleritehtaan Omaisuudenhoito Oy, Samu Lang Hanna Liiri, hallituksen jäsen (rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen) mm. Mandatum Omaisuudenhoito Oy:n Itä-Europpa tiimin vetäjänä, salkunhoitajana Mandatum … Näytä Doc

Suomeen Rekisteröityjen Sijoitusrahastojen Rahastopääoma (MEUR) 31 …
Mandatum Neutral 6,0 (4) 3,3 (1) 2,0 (10) 0,1 (8) 1,3 0,0 -0,9 -1,1 Mandatum Optimi 7,7 (7) 2,8 (8) -10,1 (8) 2,2 (8) 0,6 (5) 12,4 0,4 -7,6 -1,2 Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. … Lue asiakirja

Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:n Sijoitusrahastojen Säilytys …
Optimi 24.9.07 12.4.10 Taaleritehtaan Omai-suudenhoito Oy, Hanna Liiri, hallituksen jäsen (rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituk- Toiminut aikaisemmin sijoitusalalla mm. Mandatum Yksityispa … Käytä Docia

Rahastopääomien Jakautuminen Euroopassa 31.12
Mandatum Neutral 6,0 (5) 3,7 (3) 1,9 (11) 0,3 (6) 1,2 0,0 -0,9 -0,8 Mandatum Optimi 6,2 (7) 3,4 (8) -2,4 (9) 5,9 (8) 0,0 (8) 11,8 0,4 -6,7 -0,6 Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. … Lue lisää

Tags: , ,

{ Comments are closed! }