Rahasto Osuuksia Lahjaksi

Yksityishenkilön Tulovero-ongelmista Erityisesti Pääomatulojen Osalta
 KHO 2001:48: A, B ja C olivat omistaneet yhteisesti vanhemmiltaan lahjaksi arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto (OYL 8:1  sijoittaja merkitsee sicav-rahaston osakkeita (osuuksia) ja valitsee … Hakea sisältöä

Takaisin Tenttikysymyksiin
Asioita selviteltäessä ilmeni, että A oli B:n tietämättä onnistunut hankkimaan rahastoosuuksia, vaikka oli valitellut rahapulaansa ja B oli aika havaittiin perunkirjoituksessa, että A oli antanut n 10.000 euron arvoisen "Merimaisema" -taulun jo pari vuotta ennen kuolemaansa lahjaksi … Hakea sisältöä

Kuvia Rahasto Osuuksia Lahjaksi

22088 Osakkaan Opas 2007
Antti, 27 v. on saanut lapsena lahjaksi osakkeita, joiden kehitystä seuratessaan sitten osakkeita tai ostaa pienissä erissä sijoitusrahasto-osuuksia. Sijoitusrahasto Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat … Tarkastella asiakirjaa

Tags: , ,

{ Comments are closed! }