Rahasto P.a

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO – YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE
Jokaisessa rahasto-osuussarjassa on lisäksi 20 % tuottosidonnainen palkkio p.a., joka lasketaan High Watermark -periaatetta noudattaen. … Saa Dokumentti

Turun Yliopisto Oikeustieteellinen Tiedekunta Opiskelijavalinta 2012 …
A. Sidottua omaa pääomaa ovat: (yhteensä 6 p) A.1. osakepääoma (1 p) A.2. arvonkorotusrahasto (1 p) A.3. käyvän arvon rahasto (1 p) A.4. uudelleenarvostusrahasto (1 p) … Nouda Doc

30.6.2012 EPL OSAKEOPTIMI A1
30.6.2012 ISIN FI4000019708 Merkintäpalkkio 3% Lunastuspalkkio 1% Kiinteä hallinnointipalkkio p.a. 1.22% Tuottosidonnainen palkkio* 25% TER Minimimerkintä … Read Here

Sampo Kompassi 25 2008-03-25 Yksinkertaistettu
Rahaston volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden ar-von muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisälty-vää riskiä. Rahaston edellisen tilikauden volatiliteet-ti on seuraava: Vuosi Volatiliteetti 2007 3,87 % p.a. … Pääsyn Sisältö

Helsinki 11.10
Aika Rahasto Tuotto % Vol. % (12kk) Rahastotyyppi 1 kk Dexia Equities L Turkey C 12,6 28,9 Osakerahastot Keski- ja Itä-Eurooppa Vuod. Alusta Danske Invest Kontra 18,4 14,3 Vaihtoehtoiset / Muut Aika Rahasto Tuotto % p.a. … Lue Content

Celeres Rahastoyhtiö Oy:n
Voimassa oleva referenssituotto 01.07.2010 lähtien on 4,50 % p.a. Palkkioiden periminen. Rahaston hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin rahasto-osuuden arvosta, eli palkkio on otettu huomioon rahasto-osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta asiakkaalta erikseen. … Lue Content

Erikoissijoitusrahasto Avenir
Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Rahaston toiminnan alusta toteutunut, kaikkien kulujen jälkeisistä kuukausituotoista laskettu volatiliteetti on 5,82 % p.a. vuoden 2010 loppuun asti. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Alexandria Growth Manager Fund Yksinkertaistettu Rahastoesite
Osakepainotteinen rahastojen rahasto (Yhdistelmärahasto) Tämä Alexandria Growth Manager Fundin yksinkertaistettu rahastoesite on Säilytyspalkkio p.a. 0 % Sekä valittujen rahastojen hallinnointipalk- … Dokumentoi Katsoja

30.6.2012 EPL 100
30.6.2012 ISIN (A1) FI4000035951 ISIN (D1) FI4000035969 Merkintäpalkkio 3% Lunastuspalkkio 1% Kiinteä hallinnointipalkkio p.a. 3% Tuottosidonnainen palkkio* 25% … Hae Doc

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Rahasto Indeksi 1 kk 0 .75 2 .06 Vuoden alusta -0 .11 0 .25 12 kk -0 .11 0 .25 3 vuotta, p .a . 4 .76 1 .78 5 vuotta, p .a . 3 .49 3 .21 10 vuotta, p .a . 3 .52 3 .25 … Hae Doc

Helsinki 9.12
Aika Rahasto Tuotto % Vol. % (12kk) Rahastotyyppi 1 kk PYN Elite 12,7 22,6 Osakerahastot Maailma Vuod. Alusta Danske Invest Kulta 20,2 20,6 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut Aika Rahasto Tuotto % p.a. … Hae Tämä asiakirja

RAHASTOESITE
Rahasto-osuudet sekä merkintä ja lunastus 4 Palkkiot ja kulut 5 on enintään 0,15 % p.a. Tuottosidonnainen palkkio on 20 % tuotosta, joka hallinnointi- ja … Hae Doc

Alexandria Balanced Manager Fund Yksinkertaistettu Rahastoesite
Osakepainotteinen rahastojen rahasto (Yhdistelmärahasto) Tämä Alexandria Balanced Manager Fundin yksinkertaistettu rahastoesite on Säilytyspalkkio p.a. 0 % Sekä valittujen rahastojen hallinnointipalk- … Käytä Docia

Tags: ,

{ Comments are closed! }