Rahasto Palkkio

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE
Tuottosidonnainen palkkio, mutta ne eivät sisällä mahdollisia sijoittajan maksamia merkintä – ja lunastuspalkkioita  Rahasto on aloittaa toimintansa 15.5.2012. … Lue koko lähdekoodi

Www.palkka
H1 Henkilöstörahaston rahasto-osuus H2 Urheilijan palkkio H3 Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus H4 Muu veronalainen ansiotuloa oleva suoritus … Hae Täysi Lähde

Direktiivin Vaikutukset Valvottavien Toimintaan Keskustelu-
Authority Riskin ja tuoton kuvaaja ■ Mittari kuvaa rahasto-osuuden arvon heilahtelua menneisyydessä, se ei kuvaa pääoman menettämisen riskiä Authority Kulut ■ Kulut taulukkoon ■ TER-luvunkorvaa ”juoksevat kulut” (ongoing charges) ■ Tuottosidonnainen palkkio selitettävä … Lue lisää

Avaintietoesite
Rahasto sijoittaa varansa kuluttaja-teeman mukaisesti. Tiettyyn tee – maan keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomatta- Tuottosidonnainen palkkio Ei peritä. Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustan- … Käytä Täyttä Lähdettä

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT AlexAndriA BAlAnced MAnAger Fund
Arvonlaskentapäivän rahasto-osuussarjan arvosta (4,0 %/kuluvan vuo-den pankkipäivien lukumäärä). Summa vähennetään Rahaston arvosta arvon laskemisen yhteydessä ja palkkio maksetaan säilytysyhteisölle … Hae Täysi Lähde

UCITS IV -direktiivi
Ja mahdollinen tuottosidonnainen palkkio . 18.10.2011 Johanna Örndahl 6 ■Mikäli rahasto sijoittaa huomattavassa määrin velkainstrumentteihin, on luonnehdittava luottoriski … Read Here

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
* Katso myös Rahaston säännöt ** Josta Rahastoyhtiölle maksettava palkkio 0.3% Vähimmäissijoitus ja palkkiot* Jokaisessa rahasto-osuussarjassa on lisäksi 20 % tuottosidonnainen palkkio, joka lasketaan High Watermark -periaatetta noudattaen. … Hae Here

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT AlexAndriA Growth MAnAGer Fund
rahasto-osuussarjan arvosta (4,0 %/kuluvan vuoden pankkipäivien luku-määrä). Summa vähennetään Rahaston arvosta arvon laskemisen yhte-ydessä ja palkkio maksetaan säilytysyhteisölle kuukausittain jälkikäteen. … Asiakirjan haku

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO EM MULTI STRATEGY 1 § Sijoitusrahasto
Rahasto-osuuden lunastushinta on 10 §:n mukaisesti laskettu rahasto-osuuden arvo lunastuspäivänä. Lunastuksesta peritään enintään 3 %:n palkkio. … Lue Content

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR –nimisen Rahaston Säännöt …
Rahasto-osuuden lunastushinta on 10 §:n mukaisesti laskettu rahasto osuuden arvo lunastuspäivänä. Lunastuksesta peritään enintään 3 %:n palkkio. … Hae Here

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO
Tuottosidonnainen palkkio Ei OMXH25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO (tuotonmaksukorjattu)-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 … Pääsy Dokumentoi

Cash Manager – 17 § SijoituSrahaSton Nimi
Vaihdella rahasto-osuussarjoittain. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion suuruuden. Rahaston varoista maksetaan Säily tysyhteisölle palkkio korvauksena Rahaston arvopapereiden säilyt … Käyttämään tätä asiakirjaa

RAHASTOESITE
Rahasto-osuuden lunastushinta on 5 §:n mukaisesti laskettu rahasto-osuuden arvo lunastuspäivänä. Lunastuksesta peritään enintään 1 %:n palkkio, kuitenkin enintään 1 000 euroa. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Tags: ,

{ Comments are closed! }