Rahasto Riskit

RAHASTOESITE 13.7
Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaak-seen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Tuotto-odotus ja riskit … Docin Katsoja

EPL 100 Erikoissijoitusrahasto, Osuussarja A1 (FI4000035951)
Liittyvät riskit) Rahaston toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin rahasto-esitteessä. TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA AVAINTIETOESITE … Näkymä Dokumentoi

Aktia Vuosikertomus 2000
Rahasto– ja vakuutussäästämisen mahdollisuudet ja riskit ovat tulleet asiakkaillemme tutuiksi Rahasto-kouluissa, jotka osoittautuivat menestyksiksi ja joi- … Käytä Docia

Nordea 1 – European Small And Mid Cap Equity Fund , BP-EUR-osuuslaji …
** Rahasto voi päättää poistaa tällaiset riskit osittain tai kokonaan tai yhdenmukaistaa ne vertailuindeksin riskien kanssa. Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteilla pyritään … Hae Tämä asiakirja

SIEAF Lihtsustatud Prospekt Kehtima 30 06 2011 Fi
Rahaston varojen sijoittamiseen liittyvät riskit on esitetty tarkemmin rahastoesitteessä. Tyypillisen sijoittajan profiili Rahasto sopii ennen kaikkea sijoittajalle, jolla on keskimääräistä suurempi … Näytä Doc

DIVIDEND HOUSE NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja keskisuurten korkean osinkotuoton omaavien pohjoismaisten yritysten … Nouda Document

Aj Yksinkertaistettu Rahastoesite
Rahasto sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimin-taa tunteville sijoittajille. Rahastoon sijoittavan tulee hakea sijoi-tukselleen korkeaa riskipitoista tuottoa 3-5 vuoden tähtäyksellä. Rahaston keskeiset riskit … Tarkastella asiakirjaa

RAHASTOESITE
Rahasto-osuudet sekä merkintä ja lunastus 4 Palkkiot ja kulut 5 miten salkunhoitajien ottamat riskit ovat vaihdelleet. Rahastoyhtiön salkunhoitajat … Saa Doc

TYYPILLISESTI PIENEMMÄT TUOTOT 1 2 3 4 5 6 7
Liittyvät riskit) Rahaston toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin rahasto-esitteessä. TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA AVAINTIETOESITE … Saa Doc

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Heutuvat riskit: 1. Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instru-mentteihin, kuten vaihtovelkakirjoihin, op- sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteis-sijoitusyritysten osuuksiin. … Docin Katsoja

Tietoa Rahoitusvälineiden Ominaisuuksista 2010:2) Ja Riskeistä ( Fin …
Osuuksia muun muotoisissa yrityksissä, obligaatioita, talletusoikeuksia, rahasto-osuuksia, rahamark- tasaisemmin eivätkä keräänny siten, että kaikki riskit toteutuisivat kerralla. … Docin Katsoja

Kultaan Sijoittaminen – Wikipedia
Suomessa ainoa kulta-markkinoille sijoittava rahasto on Danske Kulta, joka sijoittaa johdannaisiin. sijoituskysyntä (noin 29%) Riskit. Suurin riski kultaan sijoittaessa on hinnan muutos. … Lue artikkeli

Millaisia Sijoitusrahastoja On? Sijoitus ra Ha Sto– Millaisia Riskejä …
Säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava, UCITS-rahasto. SijoitustodistusPankinliikkeeseenlaskemavakuudetonjälkimarkkinakelpoinen … Lue asiakirja

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa suurten ja keskisuurten korkean osinkotuoton omaavien pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. … Saa Dokumentti

Tags: ,

{ Comments are closed! }