Rahasto Ter Luku

Yhteyttä Veroneuvontaa Tarjoaviin Asiantuntijoihin. III MUUT TIEDOT
4 % p.a. Rahasto ei lähtökohtaisesti maksa merkintä- tai lunastuspalkkioita myydessään tai ostaessaan rahasto-osuuksia. Rahaston TER-luku: 1,65 % … Nouda Here

Katsaus31.03.2009 AJ Value Hedge
Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden tuoton vaihtelevuutta keskimääräisen arvonsa ympärillä. TER-luku on rahaston kokonaiskulujen suhde rahaston arvoon 12 … Käyttämään tätä asiakirjaa

FONDBOLANGES FÖRENING: STANDARDI RAHASTON SALKUN KIERTONOPEUDEN …
TER-luvun mukainen rahaston toimintakustannusten kokonaismäärä, johon lisätään kohderahastoissa olevien omistusosuuksien aiheuttamat kustannukset (eli kohderahaston TER-luku painotettuna rahasto-osuusrahaston sijoitusosuudella) sekä kohderahastojen perimät merkintä– ja lunastuspalkkiot. … Lue lisää

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
Water markiksi tulee sen merkintäpäivän rahasto-osuuden arvo, jolloin asiakas ensimmäisen kerran merkitsee erikoissijoitusrahas-to Populuksen osuuksia. TER-luku ja Salkun kiertonopeus … Nouda Doc

Rahasto Ter Luku Kuvat

Rahaston TER-luku: 1,85 % Sijoituksista Perittävistä Palkkioista Ja …
rahasto-osuuden arvosta (%/365) ja on huomioitu rahaston tuotossa, eikä sitä veloiteta erikseen. Palkkion suuruus on 0,85 0% p.a. Sijoituksista perittävistä palkkioista ja minimimerkinnöistä voidaan sopia kokonaisasiakkuus huomioon ottaen. Muut rahaston maksamat kulut Rahaston TER-luku: 1,85 % … Asiakirjan haku

Tapiola Suomi
Rahasto onnistui kesäkuussa parhaiten Nokian alipainon sekä Raision kurssinousun (+16 %) ansiosta. TER-luku kertoo rahaston perimien kulujen osuuden prosentteina keskimääräisestä pääomasta tarkastelujaksolla. … Näkymä Dokumentoi

SIJOITUSRAHASTO POHJOLA SININEN KORKO
Palkkio sisältyy rahasto-osuuden arvoon ja tuottoprosenttiin, eikä sitä veloiteta sijoittajalta erikseen. Asiakkaan kokonaisasiakkuus huomioonottaen palkkioiden määristä voidaan neu-votella. TER-luku (Total Expense Ratio) ja sijoitussalkun kiertonopeus ovat saatavissa inter- … Käy Document

Tapiola Itä-Eurooppa
Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka hyötyvät alueen talouksien kasvusta ja kuluttajien muutostrendeistä. TER-luku kertoo rahaston perimien kulujen osuuden prosentteina keskimääräisestä pääomasta tarkastelujaksolla. … Paluu Dokumentoi

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
TER-luku ja salkun kiertonopeus on laskettu EU:n komission suosituk-sen mukaisesti. Lukujen laskentakaavat ovat saatavilla rahasto-yhtiössä. … Paluu Dokumentoi

Tags: , ,

{ Comments are closed! }