Rahasto Ter

Alexandria Balanced Manager Fund Yksinkertaistettu Rahastoesite
Osakepainotteinen rahastojen rahasto (Yhdistelmärahasto) Tämä Alexandria Balanced Manager Fundin yksinkertaistettu rahastoesite on Kulujen kokonaissuhde, TER: 2,33 Salkun kiertonopeus: 0,26 Volatiliteetti*: 12,7% … Sisältö Retrieval

Neljännesvuosikatsaus 2009 30.9
Nämä palkkiot lasketaan rahasto-osuu-den arvosta merkintä- tai lunastuspäivänä, ja ne eivät ole mukana sijoittajarahaston synteettistä TER-lukua … Lue asiakirja

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
Kulujen kokonaissuhde TER p.a: Ei saatavissa vielä Salkun kiertonopeus: 0 kerta Rahaston volatiliteetti p.a.: 15.9 % Koska Rahasto käy kauppaa johdannaissopimuksilla, joita ei huomioida salkun kiertonopeuden laskennassa, salkun kiertonopeus on nolla. … Katsele Täyttä Lähdettä

Vuoden Teräsrakenne – Wikipedia
Rahoittajat Kuntien eläkevakuutus (Vega ja Santa Maria), Ilmarinen (Pinta), Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto (Nina), Sigrid Juséliuksen Säätiö (Kon-Tiki) 2002 … Lue artikkeli

Nordea-sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus 30.9
P.a. Mikäli rahasto on tarkastelujakson päättyessä toi-minut alle vuoden, hallinnointipalkkion prosenttiluku on rannualisoitu. Mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot sisältyvät TER-lukuun, ja ne tulee aina ilmoittaa myös erikseen … Hae Täysi Lähde

Sampo Kompassi 25 2008-03-25 Yksinkertaistettu
Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen ra-hasto (UCITS). Rahastoa hallinnoi Sampo Rahasto– Rahaston TER-luku eli kulujen kokonaissuhde ja salkun kiertonopeus ovat edelliseltä tilikaudelta … Hakea sisältöä

Celeres Rahastoyhtiö Oy:n
Rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä syntyvän mahdollisen luovutustappion voi vähentää kyseisen verovuoden ja sitä seuraavan kolmen Rahaston kokonaiskulusuhde TER oli 0,90 % p.a. vuonna 2010 (TER lukuun on laskettu mukaa kaikki rahaston kulut pl. kaupankäyntikulut). … Käytä Docia

Alexandria Growth Manager Fund Yksinkertaistettu Rahastoesite
Osakepainotteinen rahastojen rahasto (Yhdistelmärahasto) Tämä Alexandria Growth Manager Fundin yksinkertaistettu rahastoesite on Kulujen kokonaissuhde, TER: 2,54 Salkun kiertonopeus: 0,21 Volatiliteetti*: 17,1% … Docin Hakeminen

Tags: ,

{ Comments are closed! }