Rahasto Tka

HQ KINAFOND
Kenelle rahasto sopii. Rahasto sopii henkilöille, jotka hyväksyvät korkeat riskit ja jo tka ovat erityisen kiinnostuneita Kiinan osakemarkkinoista. … Docin Katsoja

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1/4 2003
Kokonaiskulut (TKA) Salkun kiertonopeus Välityspalkkiot lähipiirille Tracking error Lähipiirin omistusosuus Rahasto Vertailuindeksi osuuden arvo euroissa … Näytä Doc

Tapiola Itä-Eurooppa
Vastuunrajoitus: Rahaston kuukausikatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. TER ja TKA TER-luku kertoo rahaston perimien kulujen osuuden prosentteina … Näkymä Dokumentoi

Tapiola Suomi
Vastuunrajoitus: Rahaston kuukausikatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. TER ja TKA TER-luku kertoo rahaston perimien kulujen osuuden prosentteina … Näkymä Dokumentoi

Ålandsbanken SICAV Swedish Growth Kuukausitiedote Kesäkuu 2012
Rahasto sijoittaa toimialasta riip-pumatta yhtiöihin, joilla on hyvä tuloskasvu. tKA – Kokonaiskustannusosuus 2,80 % maantieteellinen jakauma (%) Ruotsi 94,99 … Katsele Täyttä Lähdettä

Erikoissijoitusrahasto OMX Helsinki25 Indeksiosuusrahasto Katsaus 31.12
Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. … Nouda Doc

Nordea-sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus 31.3
Tarkoittaa sitä, että rahasto-osuuden tuoton vaihte-luun liittyvä epävarmuus eli riski on todennäköisesti Suomessa esitetty TKA ei yleensä sisälläahaston r maksamia lähde- ja muita mah- … Sisältö Retrieval

Nordea-sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus 30.9
Tarkoittaa sitä, että rahasto-osuuden tuoton vaihte-luun liittyvä epävarmuus eli riski on todennäköisesti Suomessa esitetty TKA ei yleensä sisällä rahaston maksamia lähde- ja muita mah- … Lue asiakirja

Ålandsbanken SICAV Nordic Growth Kuukausitiedote OSAKeRAhASto …
Rahasto sijoittaa toimi-alasta riippumatta yhtiöihin, joilla on hyvä tuloskasvu. tKA – Kokonaiskustannusosuus 312, % maantieteellinen jakauma (%) Ruotsi 38.46 … Käy Document

Suomen Metsätieteellinen Seura Ry:n A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT
Rahaston nimi on Werner Cajanuksen rahasto ja se on Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n tärkeää kielitaitoa tai muita tietoja ja taitoja, jo tka tähtäävät lähinnä muuhun kuin tieteellisiin jatko- … Nouda Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }