Rahasto Toimilupa

SÄÄNNÖLLISEN RAHASTOSÄÄSTÄMISEN YLEISET EHDOT, 1.10
Pankki toimii Rahastoyhtiön asiamiehenä Rahastojen rahasto-osuuksia välitettäessä ja Pankilla on oikeus tehdä Rahastoyhtiön lukuun sopimus säännöllisestä rahastosäästämisestä Asiakkaan kanssa. Pankki on luottolaitostoimintaa harjoittava yritys, jolla on toimilupa harjoittaa … Katsele Täyttä Lähdettä

Avaintietoesite OP-Horisontti 2025 -sijoitusrahasto, A-osuus (ISIN …
+ Rahasto-osuuksien arvot ovat saatavilla OP-Pohjola-ryhmän toimipaikoista, op.fi/rahastot -sivuilta ja OP 0100 OP-Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. … Saa Doc

Luvallista Finanssipalvelua Vai Pelkkää Huijausta?
Rahasto-osuudet (kotimaiset ja ulkomaiset) – Sijoitussidonnaiset vakuutukset – Rahastoyhtiöt , jos niiden toimilupa mahdollistaa sen ■Sijoitusneuvontaa voidaan antaa vain rahoitusvälineestä (arvopaperi … Pääsyn Sisältö

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA …
Palvelun tai rahasto-osuuksien tarjoamisen yhteydessä esim. rahastoesitteessä, yksinkertaistetussa Estlander & Partnersilla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa tarjota seuraavia palveluja ja … Hae Täysi Lähde

TYYPILLISESTI PIENEMMÄT TUOTOT 1 2 3 4 5 6 7
Rahastoyhtiön toimilupa Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 30.11.2011 alkaen. Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liitty- … Get sisältö tänne

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO
Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (ETF). Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta. … Asiakirjan haku

Jari Virta FINANSSIVALVONTA Viite: Lausuntopyyntö 13/2011
Rahastoyhtiö, jonka toimilupa perutaan, ei ole enää fi-nanssivalvonnasta annetun lain mukainen valvottava eikä siihen siten sovelleta kyseistä Rahasto-osuuden merkinnän tekemisessä ratkaisevaa on yleensä merkintämaksun saapuminen, ei erillinen toimeksianto. … Asiakirjan haku

EPL 100 Erikoissijoitusrahasto, Osuussarja A1 (FI4000035951)
Rahastoyhtiön toimilupa Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 21.12.2011 alkaen. Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liitty- … Näytä Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }