Rahasto Vertailuindeksi

Avaintietoesite Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaatkasvu ISIN-koodi …
2010 Rahasto-osuus . Vertailuindeksi Aloituspäivä 15.10.1987. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. … Lue Content

Erikoissijoitusrahastojen Osavuosikatsaus 30.9
Rahasto-osuuden tuottokehitys % Vertailuindeksi 150 125 100 75 50 25 0 SEB Gyllenberg European Index B 12/9912/00 12/01 12/0212/03 12/04 12/05 12/06 12/07 12/0812/09 12/10 09/11 … Read Here

Avaintietoesite – ISIN-koodi FI0008807532 – Tavoitteet Ja …
Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia valuuttakurssiriskiltä suojautumiseen. Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Emerging Bond Index Global Diversified (EMBI Global Diversified). … Hae Täysi Lähde

AP Aamuseminaari 27.09.2007
Mikä on pääomaturvattu rahasto? zRahaston arvolle on määrätty vähimmäisarvo (takuutaso) vertaileminen – MUTTA, vertailuindeksi useimmiten sattumanvaraisesti valittu … Lue koko lähdekoodi

Gyllenberg Rahastot Kuukausiraportti LastVersion USE THIS
Rahasto-osuuden tuottokehitys (%) Rahaston avaintiedot Nimi: Sijoitusrahasto SEB 20 Tyyppi: Yhdistelmärahasto Rahaston koko: 11,2 miljoonaa € Vertailuindeksi:V Katso seuraava sivu … Asiakirjan haku

Avaintietoesite
Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen tehokas-ta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotuisilta muutoksilta. Rahaston vertailuindeksi on Dow Jones Stoxx 600 Total Return. … Asiakirjan haku

Avaintietoesite Sijoitusrahasto Nordea Säästö Korko Kasvu
• Tämä avaintietoesite on voimassa 17.2.2012 alkaen. 2.0 1.8 -0,5% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2007 2008 2009 2010 2011 Rahasto-osuus Vertailuindeksi … Käy Document

Taaleritehdas Hyödyke
Rahasto hyödyntää sijoitustoiminnassaan hyödykkeiden lyhytaikaisia kausivaihteluja ja pitempiaikaisia hintasyklejä. Rahasto voi hyötyä myös hyödykkeiden hintojen laskusta. Vertailuindeksi: DJ-UBS Hyödykeindeksi EUR Hedged Total Return … Hae Doc

ALFRED BERG Small Cap Finland
Rahasto voi kuitenkin tilapäisesti sijoittaa varoja myös suurempiin yhtiöihin. Vertailuindeksi: Carnegie Small Cap Finland Gross Return Index lähtöarvo: 100 … Lue asiakirja

Tapiola 2025
rahasto-osuuden arvossa, jotta mahdollisuudet korkeampaan tuottoon tavoitevuonna olisivat paremmat. (Rahaston korkoindeksinä oli 30.9.2007 asti JP Morgan Euro Government Bond.) Avaintiedot Vertailuindeksi: MSCI World TR (EUR) & iBOXX Euro Overall … Get sisältö tänne

Indeksirahasto – Wikipedia
Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin, vaan ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. … Lue artikkeli

Danske Invest Arvo Venäjä K Kehittyvien Markkinoiden Osakerahastot
Rahasto-2,410,32 -18,62 -2,41-25,01 72,29 -2,95 Vertailuindeksi-6,43-22,27 -2,34-27,5381,70 -6,43 -3,35 Rahaston tiedot Suurimmat sijoitukset 30.06.2012 … Nouda Doc

Kuukausikatsaus 29.05.2009 SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI 29.5.2009 – Www …
Rahasto Paino FIM Fenno 14,4 % FIM Mondo 10,8 % SKANDIA FINLANDIA OSAKEVARAINHOITO SIJOITUSKORIN TUOTTO 10/ 02 04/03 10/03 04/04 10/04 04/05 10/05 04/06 10/06 04/07 10/07 04/08 10/08 04/09 05/09 Skandia Finlandia Osake varainhoito Vertailuindeksi EUR 84,68 % … Hae Täysi Lähde

Avaintietoesite Sijoitusrahasto 123, Osuussarjat A Ja B (ISIN-koodi …
• Rahaston mahdollinen vertailuindeksi sekä kuvaus, sijoittaako rahasto aktiivisesti vai pas-siivisesti • Jaetaanko rahaston sijoituskohteiden tuotot … Paluu Dokumentoi

Tags: ,

{ Comments are closed! }