Rahastojen Hallinnointipalkkio

JOM Rahastoyhtiö Oy:n Hallinnoimien Erikoissijoitusrahastojen Säännöt
rahastojen edustajistoon, g.) Käsiteltävä muut mahdolliset asiat, Jokainen rahasto-osuus Rahastossa oikeuttaa rahasto- hallinnointipalkkio on enintään 3 %:a sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. … Paluu Doc

Sijoitusrahastotutkimus
Suurin osa (35,5 %) rahastojen pääomasta on osakerahastoissa. Seuraavaksi eniten Rahastoyhtiöiden perimistä palkkioista mainittiin useimmin hallinnointipalkkio (30 %), sen jälkeen … Docin Katsoja

Korkorahasto – Wikipedia
Osaselityksenä riskipitoisten arvopaperien suosimiseen on korkea hallinnointipalkkio: useat rahastot ottivat lisäriskiä pärjätäkseen pienempiä kuluja veloittaville kilpailijoilleen. Lyhyen koron rahastojen sijoituskohteina ovat yleensä määräaikaiset talletukset, kuntien ja valtioiden sekä … Lue artikkeli

PRIIMA 2011d, Pääomaturvattu Sijoituskori
hallinnointipalkkio: 0,80 % • Priima 2011d -sijoituskorin sijoituskohteina rahastojen ja korko- ja obligaatiorahastojen välillä aktiivisesti niin, että osakekurssien noustessa … Käytä Docia

Yksinkertaistettu Rahastoesite 11.3.2011 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
hallinnointipalkkio 2,0 % p.a riippumatta siitä kuinka paljon Rahaston tuotto Rahastoyhtiön ohella Rahastojen markkinointia hoitaa Taaleritehdas-konserni. … Lue Content

Sisällys
2.2.3 Hallinnointipalkkio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 3.4.2 Hedge-rahastojen rooli rahoitusmarkkinoilla. . . . . . . .174 V VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS … Lue lisää

UCITS IV -direktiivi
rahastojen otettava avaintietoesite (eli KIID) heti käyttöön ■”Vanhoilla” rahastoilla on aikaa 1.7.2012 saakka ottaa avaintietoesite – vuotuinen hallinnointipalkkio – mahdollinen tuottosidonnainen palkkio 18.10.2011 Johanna Örndahl 14 … Lue lisää

Rahasto On Suunnattu Arvosijoittamisesta Kiinnostuneille Sijoittajille.
Hallinnointipalkkio * – Kiinteä – Tuottosidonnainen 1,20 % p.a 20 % OMX Helsinki CAP GI (TR)- Rahastoyhtiön ohella Rahastojen markkinointia hoitaa Taaleritehdas-konserni. … Hae Tämä asiakirja

Tags: ,

{ Comments are closed! }