Rahastojen Hallinnointipalkkiot

Sijoitusrahasto Sampo KompassiKorko
Enimmäispalkkiot ja niiden määräytyminen. ** Hallinnointipalkkion lisäksi veloitetaan sijoituskohteina olevien rahastojen perimät hallinnointipalkkiot. … Käytä Täyttä Lähdettä

Tapiola Japani Neljännesvuosikatsaus 30.09
Rahaston sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointipalkkiot 1-9/2011 *) 112 037 Total Expense Ratio (TER) 1,94 % Salkun kiertonopeus 38,79 % … Saa Dokumentti

Sisällys
Osakeindeksirahastojen hallinnointikulut ovat yleensä edullisemmat kuin esimerkiksi suorien rahastojen hallinnointipalkkiot. Omx25:n sijoitusstrategia on sijoittaa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen. … Get sisältö tänne

YKSin Ke Rtai Stett U Ra Ha Stoe Site / Sijoitusrahasto Tapiola T
Tuskohteena olleiden rahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot, mutta ei kaupan käyntikuluja eikä osuudenomistajan mak samia merkintä- ja lunastuspalkkioita. … Paluu Doc

VAASAN YLIOPISTO
Sen tutkiminen antaakin mielenkiintoisen vertailukohdan rahastojen tehokkuudelle. Hallinnointipalkkiot rahastoilla vaihtelevat 1,30 prosentin ja 2,08 prosentin välillä. … Docin Hakeminen

Sampo Kompassi 25 2008-03-25 Yksinkertaistettu
Enimmäispalkkiot ja niiden määräytyminen. ** Hallinnointipalkkion lisäksi veloitetaan sijoituskohteina olevien rahastojen perimät hallinnointipalkkiot. … Nouda Here

RAHASTOESITE 1.7
Rahastojen sijoituksista toi-siin rahastoihin peritään sijoituskohteena olevien rahastojen hinnaston mukaiset hallinnointipalkkiot, mutta ei merkintä- … Tarkastella asiakirjaa

Aktian rahastojen Kulut Ja Merkintätilit
Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit *) Sijoituskohteina olevilta Aktian rahastoilta ei peritä hallinnointipalkkioita. **) Lisäksi sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään hallinnointipalkkiot (1,8 % p.a.) … Sisältö Retrieval

Rahastojen Hallinnointipalkkiot

CapMan-konsernin Osavuosikatsaus 1.1. –31.3
Panostuksista uusien rahastojen keräämiseen, hallinnointipalkkiot eivät täysimääräisesti kata operatiivisen toiminnan kuluja ennen kuin perusteilla olevat uudet rahastot saavuttavat riittävän koon. … Saa Dokumentti

Pörssinoteerattu Rahasto – Wikipedia
Vastaavien aktiivisten rahastojen hallinnointipalkkiot ovat huomattavasti suurempia. Kustannusten merkitys kasvaa pitemmällä aikavälillä. Koska kenenkään ei voi olettaa lyövän markkinakehitystä jatkuvasti, voidaan ETF:ien odottaa tuottavan kulujen erotuksen verran enemmän pitkällä … Lue artikkeli

Tags: ,

{ Comments are closed! }