Rahastojen Kurssihistoria

VAASAN YLIOPISTO
Rahastojen pääoma kuitenkin yli 400-kertaistui vuoden 1992 100 miljoonasta eurosta vuoden 2005 loppuun mennessä Tällöin suomalaisten rahastojen Kaikista sijoitusrahastoista on saatavana kurssihistoria 01.09.1999 alkaen pois lukien Seligson & CO:n OMXH-indeksiosuuden data, joka joudutaan … Pääsyn Sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }