Rahastojen Osingot

OKO Pankki Oyj 30.6
rahastojen ja henkiva-kuutusvarojen hoidosta OKOn myymien rahastojen ja henkivakuutusten 2125 724 444 1845 1401 M€ M€ Markkina-arvo (OKO A ja K) Jaetut osingot M€ … Hakea sisältöä

Notes.helsinki.fi
Rahastojen vuokratuki Keskushallinnon palkat ja palkkiot Osingot ja myyntivoitot Huoneisto-osakkeiden myyntitappiot Sekalaiset kulut Ennalta arvaamattomat kulut … Paluu Doc

Pörssinoteerattu Rahasto – Wikipedia
Pörssinoteerattujen rahastojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti sen jälkeen kun ensimmäinen ETF tuli markkinoille vuonna 1993. Osingot uudelleensijoittavat EFT:t ovat kuitenkin nykyisin yleisempiä. Toisin kuin pörssiyhtiöiden osingoista, tuotto-osuuksista maksetaan … Lue artikkeli

CapMan-konsernin Osavuosikatsaus 1.1. –31.3
Kuluvana vuonna riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen koosta 26.3.2012 maksetut osingot, yhteensä 5,8 milj. euroa. Vertailukauden osinkomaksut olivat 0,0 milj. euroa … Hae Täysi Lähde

INVESCO Asian Equity Fund Fi
rahastojen kanssa. Vain pieni osa sijoitettavissa olevasta varallisuudesta tulisi sijoittaa Rahastoon. Kaikki alle 50 dollarin osingot käytetään automaattisesti uusien saman luokan osuuksien ostoon. … Käytä Täyttä Lähdettä

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 0 9 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 0 9
Osakkeiden ja rahastojen alaskirjaukset ja myyntitappiot olivat 191.634,45 Lahjoitukset, myyntivoitot, korot ja osingot, merkkipäivätuotot, adressit, kirjekukat ja vuokrat. … Sisältö Retrieval

Tapiola-rahastot Puolivuosikertomus 2011
2010 parhaiden rahastojen palkinnot. Tapiola Varain-hoidon pääekonomisti, apulaisjohtaja Jari Järvinen pal- vakaita osingonmaksajia ja lisäksi osingot ovat pääosin euromääräisiä. … Tarkastella asiakirjaa

Sijoitusrahasto-opas 2012
Sijoitusrahastolaki ja rahastojen valvonta.. 27 Rahastosäästämisen edut pähkinänkuoressa.. 29 den keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien. Indeksissä yhden yksit- … Saa Dokumentti

PVM 22.07.2012. Valuutta EUR Suomi 130/30 Kasvu
Vertailuindeksi (OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi GTR; osingot mukaan lukien verojen jälkeen) vastaavasti 24,93 %. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi … Lue asiakirja

Vuosikertomus 2001
8 CapManin rahastojen kehitys 10 Kasvun ja kansainvälistymisen vuosi 12 Pohjoismainen kasvustrategia eteni merkintähinta on 1,26 euroa, josta vähennetään maksetut osingot vuodelta 2001 alkaen. … Asiakirjan haku

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 0 8
Oli.kuitenkin.siten.kaksijakoinen,.että.osingot.ja.rahastojen.tuotto-osuudet. olivat.keväällä.runsaat..Osakkeiden.ja.rahastojen.arvojen.elpymistä.emme. … Docin Katsoja

Tags: ,

{ Comments are closed! }