Rahastojen Ter Luku

Tapiola Varainhoito 50
Hallinnoimien rahastojen kautta. Sijoitusstrategia pohjautuu Tapiola Varainhoito Oy:n Varainhoitosalkun TERluku: 1,1 % Varainhoitosalkun sijoituskohteena olevat rahastot perivät omat … Näytä Doc

Tapiola Kehittyvät Markkinat Neljännesvuosikatsaus 30.09.2011
Rahaston sijoituskohteena olevien rahastojen palkkiot 1-9/2011 803 184 Total Expense Ratio (TER) 1,82 % Sharpen luku kertoo, paljonko sijoitus saavutti tuottoa yli riskittömän koron suhteessa volatiliteettiin, eli … Hae Täysi Lähde

Rahastoraportti
Eri rahastojen välillä voi olla suuria eroja, sekä odotettu tuotto että riskit rahastojen välillä vaihtelevat. TERluku ei si-sällä kaupankäyntikuluja. Vertailuindeksi Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sään- … Paluu Doc

Sampo Kompassi 25 2008-03-25 Yksinkertaistettu
Rahastojen tuotto-osuuksille maksettava vuotuinen tuotto ja rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydes- Rahaston TERluku eli kulujen kokonaissuhde ja salkun kiertonopeus ovat edelliseltä tilikaudelta … Dokumentoi Katsoja

SijoitusrahastoDanskeInvest Kehittyvät Osakemarkkinat
Rahastojen tuotto-osuuksille maksettava vuotui-nen tuotto ja rahasto-osuuksien lunastuksen yh- Rahaston TERluku eli kulujen kokonaissuhde ja salkun kiertonopeus ovat edelliseltä tilikaudelta … Docin Hakeminen

Sijoitusrahasto Sampo KompassiKorko
Rahastojen tuotto-osuuksille maksettava vuotui-nen tuotto ja rahasto-osuuksien lunastuksen yh- Rahaston TERluku eli kulujen kokonaissuhde ja salkun kiertonopeus ovat edelliseltä tilikaudelta … Nouda Document

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.1 …
I LUKU SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin ter Rahastojen perustaminen ja lakkauttaminen Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä rahastojen … Käytä Täyttä Lähdettä

VAASAN YLIOPISTO
Sijoittajan on syytä suhtautua varovaisesti eri rahastojen TER-lukujen vertailuun, koska eri rahastot soveltavat hieman erilaisia laskentaperiaatteita Yhden prosentin merkintäpalkkiolla vastaava luku on 1,01 prosenttia. Pienimmällä minimisijoituksella mukaan pääsee OP-deltaan, OMXH … Paluu Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }