Rahaston Delta

JOM Rahastoyhtiö Oy:n Hallinnoimien Erikoissijoitusrahastojen Säännöt
Johtuva vakuusvaatimus saa olla enintään 30 % rahaston varoista ja johdannaisiin sidottujen preemioiden markkina-arvo voi korkeintaan olla 30 % rahaston varoista. Johdannaissopimusten riskiasemaa seurataan päivittäin vakuusvaateen ja position delta-luvun avulla. … Näkymä Dokumentoi

Lassi Nummi – Wikipedia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura myönsi Nummelle vuonna 2006 Aleksis Kiven rahaston palkinnon hänen kirjallisesta elämäntyöstään. Kirjallisuuden Keskipäivä, delta (runokokoelma). Otava 1967. Linna vedessä (runokokoelma). … Lue artikkeli

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT AlexAndriA BAlAnced MAnAger Fund
Teen ja position delta-luvun avulla. Ketjutettuja korkotermiinisopimuk-sia käsitellään yhtenä synteettisenä sijoituksena delta-luvun lasken-nassa. Johdannaissopimusten vakuusvaatimus voi olla enintään 30 % rahaston arvosta. … Käy Document

20502L2 18 04 2000
Arvo Osuus Delta– sijoitus- liikk.laskijan rahaston korjattu rahaston tai laskemista arvosta, % kokonais- yhteissijoitus- joukko positio, % yrityksen velkakirja … Käyttämään tätä asiakirjaa

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT AlexAndriA Growth MAnAGer Fund
Ja position delta-luvun avulla. Ketjutettuja korkotermiinisopimuksia käsi-tellään yhtenä synteettisenä sijoituksena delta-luvun laskennassa. Joh-dannaissopimusten vakuusvaatimus voi olla enintään 30 % Rahaston … Käy Document

Erikoissijoitusrahasto Danske InvestKulta
Finanssivalvontaon vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011alkaen. yhteenlasketun kultajohdannaispositioiden delta-luvun vaihdellessa +0,7 ja +1,3 välillä. … Lue Content

OP-PITKÄ OBLIGAATIOINDEKSI A Ei Omistuksia
Päivämäärä Rahaston nimi Merkintä/Lunastus Osuuksien määrä 15.5.2008 Merkintä 0,1708OP-DELTA A-OSUUDET 16.6.2008 Merkintä 0,1820OP-DELTA A-OSUUDET … Näkymä Dokumentoi

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006
Rahaston tulos-1,0 -0,5 0,3 Lainan keskikorko (%) 2,036 2,079 2,947 7. Toimintaan liittyvät asiakirjat kpl todistukset ja päätökset 15 480 13 765 15360 Rahaston tulos päättyneeltä tilikau-delta 2006 oli 330 836 euroa ylijää- … Käytä Täyttä Lähdettä

Celeres Rahastoyhtiö Oy:n
Rahasto ei lisää johdannaisilla kokonaisriskiä verrattuna tilanteeseen, jossa Rahaston kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille. Tällöin Rahaston kokonaisposition riskiasemaakuvaava delta-luku on 1. … Docin Katsoja

Www.seligson.fi
Rahaston arvo 20 298 609,94 21 768 455,57 Vieras pääoma Siirtovelat 1 1 7 073,64 DELTA ELECTRONICS INC 28 000 1 ,84 51 447,73 o,25 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD … Asiakirjan haku

Erikoissi Joitusrahasto 3C Edge
RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla Rahaston varat pääosin osakepohjaisiin instru-mentteihin. Rahaston nettosijoitusaste (delta) voi … Nouda Document

Aventum PensionAventum Pension Aventum Pension Aventum Pension Joulukuu …
Keskimäärin 0,62 Rahaston koko 8,6 meur Matalin 0,57 Vähimmäismerkintä 10 000 eur VaR 31.12.2011 0,66 Kiinteä hallinnointipalkkio 0.8 % p.a. Salkun delta 31.12.2011 0,25 Tuottosidonnainen palkkio** 25 % (referenssituoton ylittävästä) … Paluu Dokumentoi

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Finlandia High Yield+ …
Lisäksi tällaisen rahaston toiminnasta on julkistettava vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, joiden nojalla sen va roista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoi minnasta voidaan tehdä arvio kertomuskau delta. … Käy Document

Kampus Greek – Wikipedia
Iota Psi Delta: IΨΔ: Veljeskunta. Kappa Delta Epsilon: KΔE: Veljeskunta. Mu Gamma Sigma Uuden poikaystävänsä, Evan Chambersin rahaston avulla, Frannie saa lahjottua osan ZBZ:n jäsenistä loikkaamaan IKI:in. ZBZ:n uusi presidentti … Lue artikkeli

Direktiivin Vaikutukset Valvottavien Toimintaan Keskustelu-
Authority ■ Tekstit: – Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta – Kerrottava mitkä kulut huomioitu tuotossa ja mitkä ei – Rahaston mittaus (artiklat 41 ja 42) ■ Laskettava vähintään kerran päivässä ■ Sijoitusasteen tai markkinariskin kautta – Sijoitusaste (Delta … Lue koko lähdekoodi

Tags: ,

{ Comments are closed! }