Rahaston Duraatio

20502L2 18 04 2000
rahaston lisäys/poisto Tiedot toimitetaan: Rahoitustarkastukselle Määrittelyistä vastaa: Rahoitustarkastus 39 7 Korkosijoitusten duraatio (modifioitu-duraatio) Termiinit jaoptiot 42 2 Osto-optioiden preemioiden markkina-arvo 0,00 … Docin Hakeminen

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR –nimisen rahaston Säännöt …
Liikkeeseenlaskun osuus rahaston varoista ei saa ylittää 30 %:a. Rahaston osakemarkkinasijoitusten delta saa vaihdella -100 %:sta +200 %:iin. Rahaston korkoposition modifioitu duraatio voi olla välillä –10 – +10. … Saa Dokumentti

Korkorahasto – Wikipedia
Tärkeä rahaston arvoon vaikuttava asia on myös luottoriski. Rahaston säännöissä mainitaan minkälaisiin arvopapereihin rahasto saa sijoittaa. Pitkän koron rahastojen duraatio on yleensä useita vuosia. Pitkän koron rahastojen voidaan odottaa tuottavan pitkällä tähtäimellä … Lue artikkeli

RA4.3 Liite 1; Tiedonkeruulomakkeet
Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 39 7 Korkosijoitusten duraatio (modifioitu-duraatio) Termiinit ja optiot 42 2 Osto-optioiden preemioiden markkina-arvo 0.00 … Nouda Document

Sijoitusrahasto – Wikipedia
Rahamarkkinarahastossa sijoitusten duraatio on niin lyhyt, ettei markkinakorkojen nousu laske lyhyen koron rahaston arvoa. Finanssikriisi osoitti, että rahamarkkinarahastot eivät aina ole aivan riskittömiä. … Lue artikkeli

Www.vm.fi
Rahaston tilinpäätöksen liite 13: Velan muutokset LIITE 14 Rahaston tilinpäätöksen liite 14: Velan maturiteettijakauma ja duraatio LIITE 15 … Näkymä Dokumentoi

Sampo Yhteisökorko K Muut Lyhyen Koron Rahastot
Yleinen kehitys heijastuu rahaston arvoon. Riski-tuottoprofiili Tunnusluvut – 3 vuotta Volatiliteetti (%) 1,427 Sharpe 0,898 Tracking error 1,415 IR 1,982 Alpha 1,27 Beta 4,036 Duraatio 6,7 … Dokumentoi Katsoja

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO EM MULTI STRATEGY 1 § Sijoitusrahasto
Rahaston osakemarkkinasijoitusten delta saa vaihdel-la –75 %:sta +150 %:iin. Rahaston korkoposition modifioitu duraatio voi olla välillä –10 – +10. … Käytä Täyttä Lähdettä

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN …
Summan aiheuttama vähennys rahaston varoissa. Rahaston korkoriski (duraatio) seuraa sen vertailuindeksin korkoris-kiä ja on normaalisti välillä 4-7 vuotta … Sisältö Retrieval

Sampo Yhteisökorko Plus K Muut Lyhyen Koron Rahastot
Heijastuu rahaston arvoon. Riski-tuottoprofiili Tunnusluvut – 3 vuotta Volatiliteetti (%) 2,022 Sharpe 0,851 Tracking error 1,962 IR 0,37 Alpha -4,056 Beta 4,431 Duraatio 0,9 … Hae Täysi Lähde

Luuttoihin, Arvopapereihin, Maahan Tai Liikkeeseenlaskijaan TIETOJA …
Yksinkertaisesti tapa mitata pitkän koron rahaston herk-kyyttä korkojen muutoksille. Pitkä duraatio tarkoittaa sitä, että rahasto on herkkä muutoksille. … Hae Täysi Lähde

Analyysikäsikirja
30%, rahaston vuosituotto osuu n. kahtena vuotena kolmesta todennäköisyydellä 45% ja -15% välille. Eufexin ryhmittelyssä duraatio on jaoteltu neljän portaan mukaan: lyhyt, keskipitkä, pitkä ja erittäin pitkä. … Hae Täysi Lähde

Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index
Rahaston kuvaus Tuottokehitys Tuotto 1kk 6kk 12 kk alusta* Tuotto 1.54 % 4.41 % 6.58 % 24.79 % Keskim. duraatio 4.2 4.2 Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0.40% pa. Käteinen 0.1% — Merkintä-/lunastuspalkkio 0.40%/0% … Pääsyn Sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }