Rahaston Kulut

Kauden Tositteet Rekisteröidyt Tositteet Debet
108,60 43,40 -60% 383 Pankkipalvelumaksut 81,76 89,03 +8% Yhteensä Toimistokulut 190,36 132,43 -30% Tieteellinen toiminta 381 Jäsenmaksut (ISI, TSV) yms 269,00 283,25 +5% Yhteensä Tieteellinen toiminta 269,00 283,25 +5% Muut kulut 385 Muut kulut 120,00 0,00 -100% 400 G.Modeenin rahaston kulut 47 … Hae Doc

Talletussuojarahaston Toimintakertomus 2004
Rahaston muut kulut olivat 49.950 euroa. Varainhoitajien tuottoraporttien perusteella laskettu, salkkujen koolla painotettu sijoitustoiminnan tuotto oli … Lue asiakirja

Www.talletussuojarahasto.fi
Rahaston muut kulut olivat noin 103.960 euroa (246.000 euroa). Vuonna 2008 rahastolle aiheutui tavallista suuremp'a kuluja selvitys- ja asianajopalkkioista, jotka Iiittyi- … Saa Doc

Www.hengityssaatio.fi
Rahaston tuotot -1,96 -14 394,66 Rahaston kulut -7 01 Tilikauden tulos -1 I 969,16 -7 820,93 -15 06884 Tuloverot 43 024,71 1 922 903,26 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) … Saa Doc

Avaintietoesite
Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustan-nusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksami–rinä. Juoksevat kulut ovat kokonaiskulujen suhde rahaston arvoon. … Lue Content

SIJOITUSRAHASTOJEN TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN SÄÄNTELY: Kulujen Ja …
Palkkio ja säilytyspalkkio, jotka vähennetään päivittäin rahaston arvosta. Sijoitetusta pääomasta vähennetään rahaston kaupankäyntikulut ja mahdolliset valuutanvaihto-kulut. … Lue asiakirja

Avaintietoesite Sijoitusrahasto Nordea Säästö Korko Kasvu
Rahaston kulut/ palkkiot Rahasto-osuuksien ostamiseen ja myymiseen liittyvät kertamaksut Merkintäpalkkio (%) 0,00 Lunastuspalkkio (%) 0,00 … Pääsyn Sisältö

Sijoitusrahasto – Wikipedia
Toisaalta rahaston sijoitustapa voi olla rajattu (esim. aktiivisesti hoidetut rahastot vs. markkinaindeksiä seuraavat rahastot). Korkein riski on kehittyville markkinoille sijoittavassa rahastossa. Näiden kulut ovat lähialueille sijoittavaa rahastoa korkeammat, mutta toisaalta tuottokin voi olla … Lue artikkeli

Sijoitusrahasto DanskeInvestItä-Eurooppa Konvergenssi
Myös Rahaston volatiliteetti kuvaa Rahaston riskiä (ks. kohta Palkkiot, kulut ja tunnusluvut). Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa Rahaston … Hae Here

Tags: ,

{ Comments are closed! }