Rahaston Tuotto

Tuottorahasto – Wikipedia
Voitto-osuus ei vastaa suuruudeltaan kertyneitä korkoja, osinkoja tai arvonnousua vaan tuotto-osuuden suuruus päätetään em. tekijöistä riippumatta. Voitto-osuus maksetaan myös siinä tapauksessa, että rahaston sijoituskohteiden markkina-arvo on laskenut. … Lue artikkeli

Hedgerahasto – Wikipedia
Rahaston tuoton voi ajatella olevan täysin suojattu (hedged) markkinoiden kehitykseltä. Rahaston tuotto perustuu tällöin vain sijoitusstrategian mukaiseen markkinariippumattomaan tuottolähteeseen. … Lue artikkeli

Rahaston Tuotto Kuvat

Rahaston TER-luku: 1,85 % Sijoituksista Perittävistä Palkkioista Ja …
Rahaston tuotonjako vaikuttaa vähentävästi tuotto-osuuden arvoon, minkä seurauksena rahasto-osuuden arvo saattaa laskea alle sen merkintähinnan … Hae Täysi Lähde

Sijoitusrahasto – Wikipedia
Korkojen noustessa korkorahastojen tuotto putoaa tai menee väliaikaisesti negatiiviseksi. Rahamarkkinarahastossa sijoitusten duraatio on niin lyhyt, ettei markkinakorkojen nousu laske lyhyen koron rahaston arvoa. … Lue artikkeli

Rahaston Tuotto Kuvat

Tapiola Lyhytkorko
Rahaston 6 kuukauden kehitys. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Arvonkehitys perustamisesta lähtien 2003 2005 2007 2009 2011 26.01.2001 – 30.06.2012 … Lue koko lähdekoodi

Kuvia Rahaston Tuotto

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Osake
Rahaston tuotto– ja tunnusluvut päivitetään tähän esitteeseen kerran vuodessa. Tuoreimpiin tunnus-lukuihin voi tutustua osoitteessa www.danskeinvest.fi . … Get sisältö tänne

kuvia Rahaston Tuotto

Sijoitustoiminnan tuotto 2008: -17,56 % Sijoitustoiminnan tuotto 1991 …
Sijoitustoiminnan tuotto 2008: -17,56 % Sijoitustoiminnan tuotto 1991–2008: 7,94 % p.a Rahaston koko 31.12.2008: 674,8 m€ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 … Nouda Document

Kuvia Rahaston Tuotto

Tapiola High Yield
Korkopistettä 582 korkopisteeseen. Maksuhäiriöitä ei kesäkuussa koettu lainkaan. Tapiola High Yield-rahaston tuotto oli kesäkuussa +0.51 %. … Käytä Docia

Rahaston Tuotto Kuvat

Cash Manager – 17 § SijoituSrahaSton Nimi
Rahaston tuotto lasketaan prosentteina perustuen rahasto-osuu den arvonkehitykseen (ennen mahdollisen tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion vähentämistä kyseiseltä arvostuspäivältä) … Saa Dokumentti

kuvia Rahaston Tuotto

Aktia Solida Kuukausiraportti
30.06.2012 Aktia Solida Kuukausiraportti Yhdistelmärahasto Rahasto-osuuden arvonkehitys Rahaston perustiedot Salkunhoitajan kommentit Rahaston tuotto … Nouda Here

kuvia Rahaston Tuotto

Rahastoraportti
Settu tuotto-osuus on vähennyskelpoinen rahaston verotuksessa, rahastot jakavat vuosittain tuottoa osuudenomistajille. Jaetut tuotto-osuudet sijoitetaan pääsääntöisesti uudelleen rahastoon. … Hae sisältö

Rahaston Tuotto Kuvat

Yksinkertaistettu Esite Osakerahasto ODIN Offshore 02/01/2012
Luvut per 02/01/2012 Rahaston 10 suurinta yritystä Toimialajakauma Maantieteellinen jakauma EUR 31/12/2011 Historiallinen tuotto Historiallinen kurssikehitys Keskimääräinen vuosituotto … Lue lisää

Rahaston Tuotto

Rahaston Vertailuindeksin Tuoton Ylittävästä Edellisen 12 Kuukauden …
% p.a. Tuottosidonnaista palkkiota ei veloiteta, mikäli Rahaston tuotto on vertailuindeksiä huonompi. Esimerkin luvut eivät ole todellisia tuottolukuja … Hae Tämä asiakirja

Rahaston Tuotto Kuvat

Sijoitus Rahaston Nimi Rahastoyhtiö Eufex Tehokkuus Tuotto 1v Tuotto
Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö Eufex tehokkuus Tuotto 1v Tuotto 3v (p.a.) Riskiluokka Sijoitus vuosi sitten 1 Evli Global Multi Manager 40 Evli-Rahastoyhtiö Oy 2.07 6.5% 9.5% 3 33 … Nouda Doc

Rahaston Tuotto

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT
5m Jos momentissa 4 tarkoitettu tuotto jää osin tai kokonaan käyttämättä, se on tältä osin lisättävä rahaston pääomaan 31.12. sinä vuonna, jolta se on … Lue lisää

Rahaston Tuotto Kuvat

Logaritmic Scale – Logaritminen Asteikko ODIN Maritim Indeksi …
Luvut per 02/01/2012 Rahaston 10 suurinta yritystä Toimialajakauma Maantieteellinen jakauma EUR 31/12/2011 Historiallinen tuotto Historiallinen kurssikehitys Keskimääräinen vuosituotto … Dokumentoi Katsoja

Tags: ,

{ Comments are closed! }