Rahastoraportti Ter

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2011 …
Rahasto-osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä www.rahastoraportti.fi Tunnusluvut Rahasto Indeksi Volatiliteetti 4,23% 7,87% Sharpen mittari 2,49 1,65 Tracking error 8,33% – Kiertonopeus 40,81 – Synteettinen TER 1,00% – … Saa Dokumentti

Seligson Rahastot 4-2005
Lähde: Sijoitustutkimuksen Rahastoraportti. Rahastoraportti löytyy Internetistä osoitteesta www.sijoitustutkimus.fi ja sen voi myös Kannattaa huomata, että Suomessa yleisesti ilmoitettu TER -luku (Total Expense Ratio) ei nimestään huolimatta sisällä … Read Here

Rahastoraportti
Osavuosikatsaus 30.9.2009 Rahastoraportti TER (%)* 2,3 Resultatbaserad avgift 20 % på avkastningen Inträdesavgift (%) Ingen … Docin Katsoja

Erikoissijoitusrahastojen Osavuosikatsaus 30.9
Osavuosikatsaus 30.9.2011 Rahastoraportti TER­luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. Vertailuindeksi Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mu­ … Käytä Docia

Avaintietoesite
Rahastoraportti, joka sisältää tietoa rahastosta ja sen sijoitusstrategi- Total Expense Ratio, TER. Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden perittyihin kuluihin. … Hakea sisältöä

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Rahasto-osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä www .rahastoraportti .fi Tunnusluvut Rahasto Indeksi Volatiliteetti 10 .31 % 10 .17 % Sharpen mittari -1 .50 -0 .38 Tracking error 5 .63 % Kiertonopeus 0 .52 kertaa/vuosi – TER 1 .02 % . … Saa Dokumentti

JOM Rahastoyhtiö Oy Viralliset Rahastoesitteet
Sivuilta (www.jom.fi), Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti-palvelusta (www.rahastoraportti.fi) ja Morningstarin internet- Rahaston TER-luku (kokonaiskulusuhde) ja salkun kiertonopeus lasketaan Suomen sijoitusrahastoyhdistyksen suositusten mukaisesti … Näkymä Dokumentoi

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO Tutkinnon Perusteet, Rakenne Ja Vaatimukset
Raportoivat tunnusluvut (TER, Tracking Error, kier-tonopeus yms.) E Varainhoitopalvelut B • HEX/Sijoitusrahastoyhdistys: Rahastoraportti xx/2002, toiseksi uusi versio netistä osoit- … Näytä Doc

Seligson Rahastot 1-2012
1 Sijoitustutkimuksen rahastoraportti, helmikuu 2012. 2 ”Beating the Benchmark”, Lipper, maaliskuu 2012. hastoista ei ole ilmoittanut TER-lukujaan rahastoraporttiin. Laskin raportoitujen lukujen perusteella keskiarvot, mutta … Tarkastella asiakirjaa

Tags: ,

{ Comments are closed! }